VA-förslag har potential att passera riksdagen

Inledande positiva reaktioner kommer från flera av oppositionspartierna till S-regeringens föreslagna förändringar i regelverken för kommunala VA-tjänster.

Tidigare uppskattningar har pekat på att runt 350&nbsp;000 småhus med enskilda avlopp inte klarar av dagens miljökrav. <br>
Tidigare uppskattningar har pekat på att runt 350 000 småhus med enskilda avlopp inte klarar av dagens miljökrav.
Foto: Christine Olsson/TT
Jacob Hederos

Fyra år efter det att förslaget först lades fram är det nu dags för riksdagen att sätta sina tänder i planerna på att förändra VA-lagstiftningen. Detta efter att regeringen lagt fram lagrådsremissen som svarar upp på tidigare utredaren och nuvarande statssekreteraren Anders Grönvalls utredning. Strax innan midsommar planerar riksdagen att besluta om propositionen.

I lagförslaget föreslås bland annat att enskilda avloppsanläggningar upp till behovet för motsvarande 200 personer ska kunna undantas från kraven på att anslutas till kommunala avlopp om ”ett godtagbart skydd för människors hälsa och miljön" erbjuds i den enskilda anläggningen. Det är ett något mindre långtgående förslag än vad utredningen föreslog.

Förändringen i lagen om allmänna vattentjänster ska ses som ett svar på bland annat de tillkännagivanden från riksdagen som lagts fram på området. Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD) hade dock helst velat se ännu större förändringar.

– De flesta tillkännagivanden har gått ut på att den enskilde ska få mer att bestämma om, om man har ett eget avlopp och klarar av miljökraven. Det kan man säga att regeringen svarar upp en del mot.  

Centerpartiets Ola Johansson är också han inledningsvis positiv till regeringens förslag, även om han påpekar att partiet inte hunnit analysera förslaget i sin helhet.

Vi kommer inte att stoppa det här.

– Det här är frågor som vi har drivit ganska länge. Vi har alltid förespråkat sätt för att komma förbi kommunala monopolets krav på anslutningar som drabbar enskilda väldigt hårt. Det kan ju vara svårt många gånger också för grupper av fastighetsägare att komma överens med dem. Vi är i huvudsak positiva till förslaget. Sedan har vi många andra tankar och  funderingar i de här frågorna, och det tänker vi följa upp när det blir dags i följdmotioner, säger Johansson, som samtidigt förtydligar att han ser förslaget som ett steg i rätt riktning.

– Vi kommer inte att stoppa det här, säger han.