VA-förslag har potential att passera riksdagen

Inledande positiva reaktioner kommer från flera av oppositionspartierna till S-regeringens föreslagna förändringar i regelverken för kommunala VA-tjänster.

Tidigare uppskattningar har pekat på att runt 350&nbsp;000 småhus med enskilda avlopp inte klarar av dagens miljökrav. <br>
Tidigare uppskattningar har pekat på att runt 350 000 småhus med enskilda avlopp inte klarar av dagens miljökrav.
Foto: Christine Olsson/TT
Jacob Hederos

Fyra år efter det att förslaget först lades fram är det nu dags för riksdagen att sätta sina tänder i planerna på att förändra VA-lagstiftningen. Detta efter att regeringen lagt fram lagrådsremissen som svarar upp på tidigare utredaren och nuvarande statssekreteraren Anders Grönvalls utredning. Strax innan midsommar planerar riksdagen att besluta om propositionen.

I lagförslaget föreslås bland annat att enskilda avloppsanläggningar upp till behovet för motsvarande 200 personer ska kunna undantas från kraven på att anslutas till kommunala avlopp om ”ett godtagbart skydd för människors hälsa och miljön" erbjuds i den enskilda anläggningen. Det är ett något mindre långtgående förslag än vad utredningen föreslog.

Förändringen i lagen om allmänna vattentjänster ska ses som ett svar på bland annat de tillkännagivanden från riksdagen som lagts fram på området. Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD) hade dock helst velat se ännu större förändringar.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00