VA-avgifter ser ut att höjas brett: Bättre nu, än för sent

Flera lokala VA-bolag aviserar större höjningar än normalt inför kommande år, för att dels svara upp mot ökade kostnader, dels högre investeringsbehov. Från branschen välkomnas initiativet brett, men de som ska betala är kritiska.

"Höjs inte avgifterna i år, för att man inte vågar och har det politiska modet, så kommer man behöva göra det 2024" menar Svenskt Vattens vd.<br>
"Höjs inte avgifterna i år, för att man inte vågar och har det politiska modet, så kommer man behöva göra det 2024" menar Svenskt Vattens vd.
Foto: Svenskt vatten
Jacob Hederos

Efter flera år av larmrapporter om de stora investeringsbehoven för att rusta upp VA-näten aviseras det nu kraftiga avgiftshöjningar hos flera lokala VA-bolag. Bolagen, som inte får vara vinstdrivande, pekar både på höjda räntekostnader, höjda energipriser och materialkostnader som bidragande faktorer, utöver inflationstakt och investeringsbehov.

– Det är en chockhöjning som kommer att drabba väldigt många hushåll. Vi efterfrågar en bättre framförhållning och att sådana här kraftiga hack i priskurvan ska undvikas, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen, föreningen som samlar bland annat kommunala och privata fastighetsbolag.

Vi efterfrågar en bättre framförhållning och att sådana här kraftiga hack i priskurvan ska undvikas

Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen
Men branschorganisationen för de kommunala VA-bolagen Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm menar samtidigt att det inte är självklart att höjningarna sammantaget blir så kraftiga som i exempelvis i Stockholm, som nu föreslagit att öka avgifterna med 25 procent.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00