Debatt

V: Snart står svenska skattebetalare för nannys via föräldraförsäkringen

Att öppna upp för en överlåtelse av dagar i föräldraförsäkringen, utan begränsning i vem som får ta ut den, riskerar att rulla tillbaka jämställdheten och öppna upp för ett nannysystem. Det skriver riksdagsledamoten Isabell Mixter (V), talesperson ekonomisk familjepolitik.

Mamma eller nanny?
Mamma eller nanny?Foto: Janerik Henriksson/TT
Isabell Mixter
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den svenska föräldraförsäkringen är på många sätt världsledande. Den har möjliggjort för kvinnor att kombinera barnafödande med arbetsliv. Föräldraförsäkringen är en grundbult för att vi ska kunna skapa ett jämställt samhälle. Men regeringen och Sverigedemokraterna genomför nu stora förändringar i föräldraförsäkringen som öppnar upp för en marknadisering av föräldraförsäkringen. Element som inte hör hemma där.

Grannen kan ta över föräldradagar

Under många år har privata företag och marknad tagit över område efter område i Sverige. Nu hotas själva föräldraledigheten av kommersialisering.

Det blir nu möjligt att överlåta 90 föräldradagar till någon annan person än barnets vårdnadshavare. Det finns ingen begränsning i vem denna person får vara, utan det kan vara vem som helst. Grannen på gatan, eller varför inte en inhyrd barnvakt. En del nannyföretag har redan hunnit uttala sig positivt om regeringens lagändring. Trots det vill regeringen låtsas om som att det inte är ett tänkbart scenario med lagändringen.

Både LO, TCO och Sverige kvinnoorganisationer har uttalat sig negativt med anledning av den lagändring som nu genomförs. De pekar på att förslaget inte är tillräckligt utrett och att det här riskerar att rulla tillbaka jämställdheten. Män får nu än lättare att komma undan sitt föräldraansvar och kan överlåta föräldraledighet åt någon annan, troligtvis en annan kvinna.

Kritiska remissinstanser

Överlåtelse av föräldradagar utreddes redan 2017, men då som en del i en större helhet. Där fanns även förslag om en tredelning av föräldraförsäkringen. En förändring som skulle öka jämställdheten. Det regeringen och Sverigedemokraterna nu gör är att ta en del av utredningen, förändra förslaget och utan ett nytt remissförfarande genomföra detta. En rad tidigare remissinstanser är starkt kritiska mot att det nya förslaget inte har föregåtts av en remiss.

Nu hotas själva föräldraledigheten av kommersialisering. 

Det finns en poäng med att se över reglerna för ensamstående och förändra regelverket för dessa föräldrar. Vi ser gärna att riksdagen utreder möjligheten till överlåtelse av föräldrapenningen för just den gruppen, men då bör det vara begränsat till en närstående person. Sedan utredningen som gjordes 2017 har en del förändringar i föräldraförsäkringen gjorts, det är nu möjligt för även sambos att ta ut föräldraledighet, vilket underlättar för andra typer av familjer än den typiska kärnfamiljen.

Risk för bidragsbrott

Att öppna upp för en överlåtelse av dagar i föräldraförsäkringen utan begränsning i vem som får ta ut den riskerar inte bara att rulla tillbaka jämställdheten och öppna upp för ett nannysystem. Det riskerar också att leda till ökade bidragsbrott, något som den här regeringen säger sig vilja stävja. Vem ska kunna kontrollera att du tar hand om det barn du är föräldraledig för om det inte är ditt barn?

Den förändring som regeringen och sverigedemokraterna nu genomför är otillräckligt utredd och riskerna för marknadselement och fusk är påtaglig. Inte minst så är frågan om hur jämställdheten ska kunna öka obesvarad. Regeringen och Sverigedemokraterna luckrar upp föräldraförsäkringen i grundvalarna, det är något som borde oroa oss alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00