V: Regeringen säljer ut integriteten till USA

SAMARBETE. Sverige och USA får söka i varandras register över fingeravtryck, enligt en överenskommelse som nu ska bli svensk lag. Vänsterpartiet röstade dock emot och anser att avtalet öppnar dörrar som borde varit stängda.

Per-Anders Sjögren

Redan i dag byter Sverige och USA uppgifter om fingeravtryck i brottsutredningar. Men med det avtal som riksdagen har godkänt och lagstiftat om ska utbytet gå snabbare. Samtidigt kommer skyddet för den personliga integriteten att stärkas jämfört med i dag, anser riksdagens majoritet i likhet med regeringen.

Men Vänsterpartiet håller inte med och menar att avtalet undergräver skyddet för den personliga integriteten.

V: Fritt fiske

–Regeringen säljer ut vår personliga integritet för att få en förenklad byråkrati, sade Linda Snecker (V).

 Hon menade också att avtalet öppnar för amerikanska myndigheter att fritt söka i svenska register.

–Regeringen ger den amerikanska polisen ett stort och finmaskigt nät för att fiska i det svenska datahavet, sade  hon.

Helene Petersson (S) och Mats Pertoft (MP) underströk att avtalet tvärtom förbättra skyddet för integriteten och att det inte är fri tillgång till uppgifter i svenska register.

– Det är svensk lag som avgör vad som för lämnas ut till USA, sade Mats Pertoft.

Modell från EU

Avtalet med USA innebär att amerikansk och svensk polis ska kunna söka efter fingeravtryck i varandras register vid en brottsutredning. I huvudsak påminner avtalet om det som gäller för polissamarbetet inom EU.

Om det blir en träff i registret får myndigheten därefter ansöka hos det andra landet om att få ut ytterligare information, bland annat uppgifter om vilken person som har lämnat avtrycket. Informationsutbyte ska ske för att förebygga, upptäcka och utreda brott som har mer än ett års fängelse i straffskalan.

Avtalet öppnar för att Sverige och USA i ett senare läge ska byta uppgifter ur DNA-registren på motsvarande sätt. Men för att det ska kunna genomföras krävs en ny överenskommelse mellan länderna.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN - RIKSDAGSBESLUT

Vad händer nu?

Avtalet mellan Sverige och USA innebär att lagen om internationellt polissamarbete ändras. Avtalet ingicks i december 2011 och  träder i kraft när  länderna har meddelat varandra att alla åtgärder har vidtagits för att det ska kunna träda i kraft. Eftersom det är oklart när det sker ska ändringarna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.


Nämnda personer

Linda W Snecker

Riksdagsledamot (V)
fil. mag. statsvetenskap (Linköpings uni. 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00