V pressar på om statlig skola

UTBILDNING. Vänsterpartiet vill att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska dra upp linjer för hur staten ska återta huvudansvaret för skolan. Det framgå av Vänsterpartiets partimotion om skolan.

Motionen som lämnades in till riksdagen i onsdags har en lång beskrivning om hur det kommunala huvudmannaskapet misslyckats. För att få en bred och långsiktig politisk uppgörelse om huvudmannaskapet vill Vänsterpartiet att regeringen tillsätter en utredning där alla riksdagspartierna är representerade.

”…staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla skolor likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Den bör ta fasta på vilka positiva effekter kommunaliseringen har fått och som kan bibehållas", skiver Vänsterpartiet.

Enligt motionen måste även konsekvenserna för kommunernas ekonomi analyseras, liksom en lång rad frågor som hur arbetsgivaransvaret bäst ska utövas.

Motionen är undertecknad av partiledaren Jonas Sjöstedt och sex andra vänsterpartistiska riksdagsledamöter. 

Forrige artikel Älgpremiär kan flyttas Næste artikel Jakt på varg splittrar på nytt