Debatt

V: Cynisk eller verklighetsfrånvänd, Andreas Carlson?

För att bekämpa segregation, kriminalitet och ökande ekonomiska och sociala klyftor måste vi börja med bostäderna. Allas rätt till ett tryggt, långsiktigt och ekonomiskt hållbart hem är grunden för all trygghet. Det är politiken har skapat dagens ohållbara situation och det är därför politiken som måste lösa den. Det skriver Malcolm Momodou Jallow, bostadspolitisk talesperson (V) och ordförande för riksdagens civilutskott. 

Malcolm Momodou Jallow, ordförande för riksdagens civilutskott. På höger bild, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som tar emot underskrifter från byggnadsarbetare i Stockholm som demonstrerar för att få regeringen att agera mot byggkrisen. 
Malcolm Momodou Jallow, ordförande för riksdagens civilutskott. På höger bild, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som tar emot underskrifter från byggnadsarbetare i Stockholm som demonstrerar för att få regeringen att agera mot byggkrisen. Foto: Riksdagen, Samuel Steén/TT
Malcolm Momodou Jallow
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Roten till de flesta av dagens problem heter bostadsbrist, och den kommer inte minska eller försvinna med regeringens politik. Lösningen är varken fler vräkta barnfamiljer, marknadshyror eller en utvidgad andrahandsmarknad med ännu högre hyror. Lösningen heter i stället fler bostäder med hyror som även vanliga löntagare klarar. För utan bostäder spelar förslagen på olika lösningar ingen roll.

Regeringens passivitet 

Det systemskifte som så länge pågått inom svensk bostadsmarknad, och som har accelererat de senaste åren, måste brytas. Från att en gång har varit ett land med ett tydligt fokus på en socialt hållbar generell bostadsmarknad, med hög standard för alla invånare och överkomliga hyror på hyresmarknaden, har kursen svängt till att enbart handla om den enskildes rätt att investera och tjäna pengar på bostäder. Bostäder har blivit en handelsvara där de som redan äger dessutom sponsras av staten med miljarder kronor varje år. Samtidigt som den andra sidan av myntet, det vill säga hyresmarknaden, trycks tillbaka och diskrimineras som aldrig förr.

När Sveriges bostadsminister utan skam i kroppen motiverar omvandlingen av ännu fler hyresrätter till ägarlägenheter med att ”fler ska kunna äga sin bostad och hyra ut den i andrahand” så är det svårt att förstå om han är cynisk eller bara verklighetsfrånvänd.

Regeringens brist på alla bostadspolitiska åtgärder som andas socialt ansvarstagande har lett oss fram till det enorma sår som idag kallas svensk bostadsmarknad. Parallellsamhällen – med å ena sidan de skattefinansierade priviligierade bostadsägarna och å andra sidan bostadslöshet, fattigdom, brottslighet och segregation – är resultatet av regeringens passivitet.

När Sveriges bostadsminister utan skam i kroppen motiverar omvandlingen av ännu fler hyresrätter till ägarlägenheter med att ”fler ska kunna äga sin bostad och hyra ut den i andrahand” så är det svårt att förstå om han är cynisk eller bara dum. Endast delar av befolkningen kommer kunna köpa dessa bostäder och ingen av de som istället hamnar på andrahandsmarknaden kommer bli trygga.

Splittrar samhället 

Dagens system på bostadsmarknaden splittrar samhället. Så länge bostaden fortsätter att vara en handelsvara fortsätter vi också att skapa en bostadsojämlikhet som fördjupar segregationen i samhället. Det är inte rimligt att acceptera att det i ett rikt land som Sverige bara ska vara en tjock plånbok som avgör vem som ska ha rätt till ett eget hem. Vi menar att det helt enkelt måste vara möjligt att föra en bostadspolitik som handlar om rättvisa villkor som bättre återspeglar bostaden som ett hem och en mänsklig rättighet. Inte bara ett investeringsobjekt.

Under åtskilliga år har Vänsterpartiet pläderat för en rad reformer som vi menar är nödvändiga inom svensk bostadspolitik. För oss handlar detta om vilket samhälle vi vill leva i. Vi strävar efter ett samhälle där alla får plats. Segregation, utanförskap och fattigdom är dyrt för ett samhälle, både i pengar och lidande.

Altingets gratis nyhetsbrev

Så istället för att skapa ännu fler orättvisor på bostadsmarknaden är det dags att reparera de befintliga skadorna:

  1. Ta bort ägandets privilegier av bostaden och inför rättvisare finansiella förutsättningar mellan upplåtelseformerna.
  2. Omfördela de resurser som i dag går till de ägda upplåtelseformerna – våga satsa miljarderna på de som står längst ifrån en egen bostad i stället för att ösa skattemiljarderna på köksrenovering hos de som redan äger sin bostad.
  3. Stärk hyresrättens position och skapa ett starkt regelverk mot finansialiseringen av hyresfastigheter som tömmer hyresrättens värde.
  4. Återinför nya stöd för nybyggnation av hyresrätter med rimliga hyror samt för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus.
  5. Återuppväck allmännyttans och kommunens grundläggande bostadsförsörjningsansvar.
  6. Sluta sälja ut kommunernas vassaste verktyg för en social bostadspolitik - stoppa omgående all försäljning av allmännyttiga kommunala bostäder.
  7. Våga ta fighten mot EU – gör det åter möjligt att sänka, eller ta bort, vinstkravet på allmännyttiga bostadsbolag när det behövs.
  8. Arbeta in rätten till bostad i socialtjänstlagen och stoppa omedelbart alla vräkningar av barn.
  9. Skapa trygghet och hopp i utsatta bostadsområden genom trygghetsvärdar, sociala insatsgrupper, satsningar på skolan och utjämning av de allt större inkomstskillnaderna.
  10. Reformera och stärk bostadsbidraget.

Slutligen: våga tydligt uttala ambitionen om en generell bostadspolitik som bygger upp vårt samhälle för alla invånare. Varken marknadshyror eller social housing hör hemma i Sverige.

Temadebatt: Hur löser vi bostadssegregationen?

Altinget Debatt har ställt frågan till samtliga bostadspolitiska talespersoner för partier i Sveriges riksdag – som får svara på frågan i en debattartikel. Varje parti får utveckla sin syn på frågan och hur man vill lösa den rådande situationen. 

Här är partiernas, som valt att debattera, svar:

20 juni

SD: För att öka trivseln kan miljonprogrammen behöva rivas 

- V: Cynisk eller verklighetsfrånvänd, Andreas Carlson? 

25 juni

S: Statligt fastighetsbolag kan lösa bostadskrisen 

- MP: Mötesplatser och samarbete – inte visitationer och angiveri

27 juni

- M: Avskaffa avdragsrätten fördyra blancolånen


Listan uppdateras allt eftersom debattartiklarna publiceras. 

Nämnda personer

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Fristående kurser i kommunikation, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, fristående kurs i juridik, Lunds universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024