Utvidgat ålfiskestopp stöter på patrull i Sverige

EU-kommissionen vill stoppa ålfisket i ett halvår för att värna bestånden, men möter motstånd från det svenska regeringssamarbetet. Regeringen aviserar samtidigt ett stopp för den andra främsta åtgärden för att skydda arten. ”Förvånande” anser Emma Nohrén (MP), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. 

Runt medelhavet kommer fisket begränsas ytterligare oavsett, även om gemensamt EU-beslut blockeras. <br>
Runt medelhavet kommer fisket begränsas ytterligare oavsett, även om gemensamt EU-beslut blockeras.
Foto: Basotxerri / Wikimedia Commons
Jacob Hederos

Med stöd av SD går regeringen fram med en linje i EU-förhandlingen om nästa års ålfiske i unionen som syftar till att blockera och behålla nuvarande regler.

EU-kommissionens förslag, som har som mål att utvidga fiskestoppet till totalt sex månader och stänga allt fritidsfiske, anses drabba verksamhetsutövare för hårt.

Föreslagen ståndpunkt inför förhandlingen.

Vad gäller ål förordar regeringen dock en fortsättning på nuvarande tre månaders fredningsperiod snarare än en utvidgning till sex månader. Regeringen delar bilden att fler insatser krävs för att värna ålen och ålbeståndet men förordar att EU:s ålförordning ses över som helhet för att även inkludera ålfiske i inlandsvatten och annan påverkan på ålbeståndet för att sammantaget värna
ålbeståndet. Regeringen anser att en sådan översyn ska ge fortsatt möjlighet till ett varsamt och hållbart ålfiske

Ur kommenterad dagordning

Mot bakgrund av att delar av det svenska fisket är kulturminnesskyddat, bör i stället andra åtgärder prioriteras, anser regeringen.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00