Utredning om näthot klar nästa år

STRAFF. Regeringen uppmanas att fullfölja en utredning om ökad skydd mot spridningen av integritetskänslig uppgifter på nätet.

Sommaren 2014 tillsatte den borgerliga regeringen en utredning som granska om det behövs skärpa straff för att stärka skyddet för enskildas integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar på nätet.

Tidigare har riksdagen, genom justitieutskottet, uttalat sig för att regeringen ska gå vidare med utredningen, som enligt direktiven ska var klar den 31 januari nästa år.

Nu upprepar riksdagen detta, denna gång genom konstitutionsutskottet, som anser att det viktigt att utredningen fullföljs för att komma åt spridningen av integritetskänsligt material som sker utanför de medier som har grundlagsskydd.

Forrige artikel Riksdagen kräver utredning om överskottsmål Næste artikel Krav på kemiföretag att betala för tillsyn
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.