Utredning om näthot klar nästa år

STRAFF. Regeringen uppmanas att fullfölja en utredning om ökad skydd mot spridningen av integritetskänslig uppgifter på nätet.

Sommaren 2014 tillsatte den borgerliga regeringen en utredning som granska om det behövs skärpa straff för att stärka skyddet för enskildas integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar på nätet.

Tidigare har riksdagen, genom justitieutskottet, uttalat sig för att regeringen ska gå vidare med utredningen, som enligt direktiven ska var klar den 31 januari nästa år.

Nu upprepar riksdagen detta, denna gång genom konstitutionsutskottet, som anser att det viktigt att utredningen fullföljs för att komma åt spridningen av integritetskänsligt material som sker utanför de medier som har grundlagsskydd.

Forrige artikel Riksdagen kräver utredning om överskottsmål Næste artikel Krav på kemiföretag att betala för tillsyn
Överblick: Ny kriminal-gd och skifte för narkotikapolitiken

Överblick: Ny kriminal-gd och skifte för narkotikapolitiken

ÖVERBLICK. Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården. Alla partier i riksdagens socialutskott vill att narkotikapolitiken ska utredas. Partikrav för skärpta krav för ensamkommande. Läs Altingets nyhetsöverblick.