Uppsala universitet har flest nya sökande

Våren 2021 börjar ett rekordstort antal nya studenter vid Sveriges lärosäten. Högst söktryck hade Uppsala universitet. 

Ditte Roslund

Totalt ansökte drygt 257 300 personer till svenska lärosäten våren 2021. Det är det högsta antalet sökande någonsin till en vårantagning, enligt Universitets- och högskolerådets (UHR) statistik. 

Störst ökning av antalet sökande hade Uppsala universitet och Linnéuniversitet, med en ökning på 9 100 studenter vardera jämfört med våren 2020. Flest ansökningar hade Uppsala universitet. 

Ett annat universitet med många ansökningar är Umeå universitet. Hit ökade antalet antagna studenter till programutbildningar med 3,6 procent jämfört med våren 2020. 

– Satsningen på flexibla utbildningsformer och ett ökat utbud av distansutbildningar har haft betydelse för söktrycket. Hög utbildningskvalitet och Umeås goda rykte som studentstad har också positiva effekter, trots de utmaningar som pandemin har inneburit, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00