Debatt

Upp till bevis i frågan om biogas, regeringen

Industrin lanserar i dag en egen biogaskommission. Men när näringslivet visar framfötterna, släpar i stället regeringen fötterna bakom sig. Det är dags att ta tag i frågan om biogas nu när den äntligen kommit upp på agendan, skriver Rickard Nordin (C) och Emma Wiesner (C). 

”Det är inte bara Sverige, utan hela EU, som förbättrar förutsättningarna för biogasproduktionen”, skriver centerpartisterna.
”Det är inte bara Sverige, utan hela EU, som förbättrar förutsättningarna för biogasproduktionen”, skriver centerpartisterna.Foto: Jonas Ekströmer/TT, Claudio Bresciani/TT, Fred MARVAUX/EU-parlamentet
Rickard Nordin
Emma Wiesner
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag lanserar industrin en egen satsning på en biogaskommission för att stärka biogasen i Sverige. Det är bra att näringslivet visar behoven, samtidigt som det är ett fattigdomsbevis att stora delar av politiken fortfarande inte insett de enorma behov av biogas som vi står inför framöver.

Ska det göras fossilfritt räcker det inte med stora mängder el, det behövs också förnybart kol i en skala vi inte sett tidigare. 

Bromsar utvecklingen 

Faktum är att stora delar av den gröna omställningen är beroende av biogas eller andra förnybara kolkällor som biokol. Stål är ju som bekant en legering där järn och kol ingår. Ska det göras fossilfritt räcker det inte med stora mängder el, det behövs också förnybart kol i en skala vi inte sett tidigare. Vi vet också att fossilgas är en viktig insatsvara för många industrier, inte minst kemiklustret på västkusten. Eftersom biogasen är kemiskt identisk med fossilgasen går det enkelt att byta ut den, så länge det finns tillräckliga kvantiteter. Problemet är att politiken snarare bromsat utvecklingen än stimulerat den.

Efter en EU-dom införde regeringen förra året full skatt på biogas. I ett slag blev det 5 kronor dyrare per kilo vid pumpen att tanka sin biogasbil eller lastbil. Tyvärr kommer vi inte bort från faktumet att det behövs en skatt på biogas. Men regeringens påhitt om att skatten tillslut blev högre än skatten på både fossil diesel och bensin, är både onödigt och farligt för den svenska bioindustrin.

Stärker självförsörjning

Vi i Centerpartiet har länge kämpat för biogasens förutsättningar och vill därför passa på att uppmana regeringen att göra detsamma. Det är inte bara Sverige, utan hela EU, som förbättrar förutsättningarna för biogasproduktionen. Centerpartiet vill därför se ett mål om att 75 procent av EU:s stallgödsel ska användas för att kunna driva lönsam produktion av biogas år 2035. Det finns flera goda förslag för att öka produktionen, vilket också stärker Sveriges självförsörjning och samtidigt skapar arbetstillfällen på landsbygden, förutom att det sänker utsläppen.

 1. Inför ett svenskt produktionsmål på 10TWh biogas
  Det är i linje med den utredning som samlar damm på regeringens bord och skulle skapa långsiktighet för en bransch som behandlats styvmoderligt. Det skulle också frigöra privat investeringskapital.
 2. Upprätta en ”grön gas-princip”
  På samma sätt som det går att köpa grön el borde det gå att köpa grön gas. Då kan industrier som vill premiera förnybart göra det, även om man är ansluten till gasnätet. Det skapar ökad efterfrågan och mer produktion.
 3. Sluta missgynna biogasen som fordonsbränsle
  Sänk omgående skatten på biogas vid pumpen och säkerställ att biogasbilar, som är miljömässigt lika bra som elbilar, får samma förutsättningar. Inför också en konverteringspremie inom ramen för det gröna avdraget för den som vill köra på biogas i stället för bensin.
 4. Korta tillståndsprocesserna och minska regelkrånglet för biogasproducenter
  Klimatnyttan behöver vägas in när nya miljötillstånd ska ges. Det skulle göra tydlig skillnad för biogasen. Vi har också sett tydliga exempel på där nivåer för tillstånd eller anmälan är för snävt satta, vilket leder till stora merkostnader om en anläggning skulle producera mer än förväntat, vilket ju i stället borde uppmuntras.

När regeringens företrädare har varit i miljö- och jordbruksutskottet och diskuterat har biogasen gång på gång negligerats. Oviljan att agera snabbt för en ny skattebefrielse har varit tydlig och i EU-förhandlingar har ointresset för att fajtas för biogasen varit tydlig.

Vi hoppas nu att industrins påtryckningar och skapandet av en biogaskommission kan göra skillnad för regeringens intresse. Tyvärr verkar ju denna regering, som kallar sig borgerlig, ha slagit dövörat till när det kommer till industrins behov både när det gäller el och klimatambitioner.

Nu är det upp till bevis när biogasen äntligen kommer upp på agendan.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00