Debatt

Unicef: Tre förslag till politiker som vill det bästa för barnen

Sverige ska vara tryggt för barnen, men i dag ser det inte ut så. Inför valet kan ni politiker visa att ni lyssnar på de barn som känner sig svika. Här har ni flera förslag som ni kan använda, skriver Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige.

Foto: Pressbild Unicef
Pernilla Baralt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige ska vara ett tryggt och bra land för alla barn och unga att växa upp i. Ett land där barn ska kunna nå sin fulla potential oavsett bakgrund. Tyvärr ser det inte ut så i dag.

Ojämlikheten mellan barn ökar. Skolsegregationen har förvärrats under de senaste decennierna. Den mentala ohälsan är hög och självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga. Flera rapporter och uppmärksammade fall visar att barn i samhällsvård inte får det skydd som de har rätt till. Klimatförändringarna påverkar barns fysiska och mentala hälsa.

Barnen involveras inte

Många barn och unga upplever också att de inte blir hörda eller involveras i beslut som rör dem. Både globalt och i Sverige känner barn och unga att politiker har svikit dem i klimatfrågan och att de inte har någon möjlighet att påverka.

Valet 2022 måste bli ett val för alla barn och unga. Det måste bli ett val om hur vi kan vända den negativa utveckling som många barn upplever. För att nå dit krävs det att alla vi vuxna, och särskilt beslutsfattare och politiker, agerar genom att:

 1. Involvera barn och unga.
  Politiker måste lyssna på barn och unga för att kunna fatta beslut som möter de problem och utmaningar som barn upplever. Därför hoppas vi att alla partier bjuder in barn och unga, lyssnar och tar till sig av deras åsikter.
 2. Integrera barnrättsperspektivet inom alla politikområden.
  Alla politikområden har inverkan på barns liv och utveckling och därför kan inga politiker bortse från hur deras politik påverkar barn. Alla politiker är barnens politiker och alla ministrar är barnens ministrar.
 3. Investera i barn och unga.
  För att barn ska må bra och växa upp i trygghet behövs satsningar på områden som är avgörande för deras liv och utveckling. Att investera i barn och unga är en klok investering, både för det enskilda barnet och för samhället i sin helhet. 

För att skapa denna förändring krävs skarpa politiska förslag. UNICEF Sverige lanserar därför i dag ett valmanifest med konkreta förslag inom sju olika områden: barns rätt till upprättelse, en jämlik skola, en god psykisk hälsa, trygg och säker samhällsvård, barn och unga i kriminalitet, klimatförändringarnas påverkan på barn och behovet av att öka investeringarna för barns rättigheter globalt.

Fokusera på sakfrågorna

De sakfrågor vi har valt att fokusera på är frågor där vi som experter på barns rättigheter ser stora behov, liksom frågor som berör och engagerar många barn och unga.  

Inom dessa områden vill vi särskilt lyfta följande förslag:

 • Inför psykisk hälsa som obligatoriskt ämne i skolan och stärk elevhälsan genom ökade resurser. 
 • Förstärk det statliga ansvaret för skolan och inför en enhetlig lagstiftning som medför samma krav på kvalitet, insyn och uppföljning för såväl kommunala som fristående skolor.
 • Utöka socialtjänstens resurser och ge dem ett uttalat brottsförebyggande uppdrag för att mer effektivt kunna stödja barn och unga som dragits in i kriminalitet.
 • Inför ett nationellt register för familjehem för att bättre skydda placerade barn från övergrepp.
 • Öka takten i omställningen för att uppnå Parisavtalets mål och Agenda 2030, samt investera mer i klimatanpassning i låginkomstländer.

Politiker från alla partier har nu en chans att inför valet visa barn och unga att de lyssnar, och berätta vad de kommer göra för att vända den negativa utveckling som vi ser. 

Att sätta barns och ungas behov i centrum är att rädda liv här och nu och samtidigt bygga en ljusare framtid för alla barn. Vi och många med oss står redo att hjälpa till. Varsågoda Sveriges politiker, förslagen i vårt valmanifest är era att använda.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00