Umeå universitet tar emot 28 miljoner till ny forskning

Umeå universitet har beviljats 28 miljoner kronor för att starta upp ett nytt forskningsprogram. Fokus för det nya programmet är digital innovation. 

Ditte Roslund

Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som har beviljat pengarna till det nya forskningsprogrammet, som kommer att kallas Wallenbergprogrammet i digital innovation. 

– Detta program ger oss möjlighet att utveckla både forskning och samverkan inom digital innovation och digital transformation och att ha en fortsatt ledande position i Europa. Samtidigt är det en nyckel för svensk industri och offentlig sektor att lyckas med den digitala transformationen, säger Jonny Holmström, professor vid Institutionen för informatik och ledare för det nya programmet. 

Programmet kommer att placeras vid Swedish center for digital innovation (SCDI), ett samarbete mellan Umeå universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet och Rise Digital Innovation.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00