Tydlig partisplittring i frågan om framtida CAP

Frågan om vilka syften som ska prioriteras i jordbruksstödet framöver splittrar partiernas toppkandidater. Det framgår när de får ta ställning till om ytterligare miljö- och klimatstyrmedel ska ta mer plats i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Vårens protester fick stort genomslag. Men frågan om villkoren och stöden till jordbruken kommer fortsatt vara en omtvistad fråga i nästa mandatperiod. <br>
Vårens protester fick stort genomslag. Men frågan om villkoren och stöden till jordbruken kommer fortsatt vara en omtvistad fråga i nästa mandatperiod.
Foto: Natacha López
0:000:00