Tvärstopp för enklare upphandling av asylboenden

FÖRVALTNING. Regeringens försök att göra det lättare för Migrationsverket att upphandla flyktingboenden ser ut att misslyckas. Juristerna i Lagrådet säger bestämt nej till de nya regler som regeringen föreslår. I stället borde verkets tjänstemän skickas på kurs, tycker Lagrådet.

Det har inte varit lätt för Migrationsverket att få tag i boenden för alla asylsökande. Upphandlingarna överklagas, och fastnar i utdragna domstolsprocesser.

I väntan på domstolarnas beslut kan Migrationsverket inte använda de erbjudna platserna, utan får ta till tältläger eller den egna receptionen för att ge flyktingarna tak över huvudet.

För att göra processerna smidigare föreslår regeringen ett tillägg i olika lagar om upphandling: ”Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till det som tillförts målet om användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen av det som upphandlas.”

Regeringen vill att lagändringen träder i kraft den 1 mars.

Tanken är att domstolarna inte så lättvindigt ska besluta om inhibition, det vill säga att en överklagad upphandling inte får fullföljas förrän rätten har sagt sitt.

Lagrådet avstyrker

Men Lagrådet säger nej, efter att ha granskat förslaget.

Om tanken med lagändringen är att den upphandlande myndigheten ska argumentera mer utförligt mot inhibition finns det enklare sätt att ordna det, anser Lagrådet.

”Lagförslaget är föranlett av den rådande flyktingsituationen. En adekvat åtgärd kan då vara att utbilda dem som företräder Migrationsverket om de processuella förutsättningarna i målen”, skriver Lagrådet i sitt yttrande.

”Lagrådet avstyrker att remissens lagförslag läggs till grund för lagstiftning.”

Tidigare har också bland andra Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och Svenskt Näringsliv ifrågasatt behovet av den lagändring som regeringen föreslår.

 

Forrige artikel KD-kamp mot assisterad befruktning för singelkvinnor Næste artikel Snabba kast i Buchts planering Snabba kast i Buchts planering