Trots uppbackning av nästan alla riksdagspartier – upphandlingsreform blir inte av

Ett av det tidigare regeringssamarbetets flaggskepp i klimathandlingsplanen hinner inte röstas om i riksdagen under mandatperioden. Men samtidigt får portalparagraf-förslaget nu uppbackning av en nästintill samlad miljömålsberedning.

En samlad Miljömålsberedning vill se förändrade upphandlingsregler. Men regeringens förslag med nästan samma ordalydelse hinns inte med att läggas fram under mandatperioden. <br>
En samlad Miljömålsberedning vill se förändrade upphandlingsregler. Men regeringens förslag med nästan samma ordalydelse hinns inte med att läggas fram under mandatperioden.
Foto: Julien Morel / Miljömålsberedningen
Jacob Hederos

Det är inte många författningsförslag som överlevt den förberedande gallringen i miljömålsberedningens paket av styrmedel för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Men den förändring av alla de regler som reglerar

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00