Trots kritiken – regeringen går vidare med garantitillägget

Regeringen vill höja pensionerna. Överenskommelsen med V och MP om ett garantitillägg blir nu en del av vårändringsbudgeten. Trots att både Pensionsmyndigheten och övriga partier i pensionsgruppen rasat mot det tidigare. 

Ardalan Shekarabi säger till Altinget att ett garantitillägg är det som gör det möjligt att få till en pensionshöjning snabbt.
Ardalan Shekarabi säger till Altinget att ett garantitillägg är det som gör det möjligt att få till en pensionshöjning snabbt. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Johan Manell

På onsdagen höll socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) en pressträff och berättade att regeringen går vidare med garantitillägget. Förslaget som går ut på att höja pensionerna med upp till 1 000 kronor i månaden för 1 miljon pensionärer kommer att ingå i vårändringsbudgeten som presenteras i sin helhet den 19 april. Tanken är att pengarna ska kunna börja betalas ut redan i augusti och kostnaden för tillägget beräknas till 4 miljarder år 2022 och 9,4 miljarder år 2023. 

Bakgrunden till förslaget är att Vänsterpartiet i höstas ställde som krav att pensionerna skulle höjas för att släppa fram Magdalena Andersson (S) som statsminister. En överenskommelse mellan S, V och MP kom därför till stånd.

Vi är beredda att införliva den här höjningen i pensionssystemet om det finns stöd i pensionsgruppen. Varför vi valde den här metoden är för att vi gör bedömningen att den behövs här och nu för utsatta pensionärer.

Men eftersom varken V eller MP ingår i pensionsgruppen, som enligt praxis ska besluta om förändringar i pensionssystemet, blev det en annorlunda utformning där tillägget definieras som ett bostadstillägg. Något som kritiserades i remissrundan, bland annat av Pensionsmyndigheten. 

”Förslaget (avviker) från den nuvarande systematiken i socialförsäkringsbalken på så sätt att garantitillägget i balken definieras som bostadstillägg, men i sak är att likna vid garantipension. Detta skapar tolknings- och tillämpningsproblem, vilket äventyrar rättssäkerheten för enskilda.”, skrev myndigheten.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) menar dock att det inte finns några andra alternativ för att pengarna ska komma pensionärerna till del tillräckligt snabbt. 

– Vill vi åstadkomma en pensionshöjning nu i augusti då är det den här formen som finns till förfogande, säger han till Altinget. 

Däremot öppnar han för att i ett senare skede ändå göra det till en del av garantipensionen, om de övriga partierna i pensionsgruppen skulle vara med på det tåget.