Trots kritik – nya FRA-lagen passerar riksdagen

Regeringens förslag om att utvidga FRA-lagen och möjliggöra att utländsk säkerhetstjänst får åtkomst till personuppgifter hos svenska försvarsmyndigheter har fått kritik från flera partier. Men efter beredningen i försvarsutskottet står det klart att lagändringarna har stöd från en majoritet i riksdagen.

FRA ska tillåtas att signalspana även när det inte gäller hot mot Sverige, enligt ett lagförslag som riksdagen röstar om nästa vecka.
FRA ska tillåtas att signalspana även när det inte gäller hot mot Sverige, enligt ett lagförslag som riksdagen röstar om nästa vecka. Foto: Jessica Gow/TT
Johanna Alskog

Försvarsutskottet ger grön flagg till regeringens förslag om att utvidga lagen om signalspaning samt möjliggöra för utländsk säkerhetstjänst att få direktåtkomst till personuppgifter hos Försvarsmakten och FRA.

Propositionen kommer därmed med största säkerhet att passera riksdagens votering den 24 november utan några besvärliga gupp på vägen. Det är dock långt ifrån alla partier som är nöjda med förslagen.

Centerpartiet vill avslå hela propositionen och hänvisar till domen från Europadomstolen i våras som slog fast att lagen inte säkrar tillräckligt skydd för den personliga integriteten när Sverige delar med sig av data till andra stater. Propositionen stärker inte integriteten i tillräcklig grad i ljuset av domen, anser Centerpartiet. 

Jag motsätter mig emellertid att signalspaning får användas när det gäller företeelser som inte riktas mot Sverige eller rör svenska intressen.

Vänsterpartiet är på samma linje. Enligt Vänsterpartiet hamnar Sverige i en sårbar situation genom att dela information med utländska myndigheter i hopp om att få något tillbaka.

Vänsterpartiet motsätter sig också att utländsk säkerhetstjänst ska kunna få direktåtkomst till personuppgifter hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist (S) har tidigare motiverat lagändringarna i propositionen med att säkerhetsläget för Sverige har förändrats.