Transport: Kränkande med övervakning av anställda

REPLIK. Vi får regelbundet rapporter från medlemmar om realtidsövervakning och bevakning som är integritetskränkande. Detta är helt oacceptabelt, men Integritetsskyddsmyndighetens svar lämnar mer att önska, skriver Svenska transportarbetareförbundet.

Martin Miljeteig
Central arbetsmiljöombudsman, Svenska transportarbetareförbundet
Gustaf Järsberg
Central arbetsmiljösamordnare, Svenska transportarbetareförbundet


För att Sverige ska fortsätta vara bäst på digitalisering så håller vi med om Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) slutsatser – den personliga integriteten behöver skyddas, och det behövs tydligare mål och riktlinjer.

I IMY:s uppdrag ingår att utöva tillsyn över bland annat dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Detta innefattar att de granskar och kontrollerar om data förvaras och förmedlas på rätt sätt samt kan avgöra om data överhuvudtaget får samlas in.

Ett maktmissbruk

Våra medlemmar varnar för en oroväckande utveckling av aktiviteter som kränker deras integritet på jobbet. Genom att samla in stora mängder data kan arbetsgivare och uppdragsgivare bevaka, bedöma och hantera sina anställda på helt nya sätt. Exemplen är många.

Inom hamn ville arbetsgivaren övervaka arbetstagarna och mäta deras arbetsprestationer med hjälp av kameror som skulle ledas och övervakas från tredje land.

Inom åkeri installeras specifika bilkameror, så kallade dashcams med ljudupptagning, som övervakar chauffören under hela arbetspasset. Ett annat åkeri använder GPS för att direktövervaka och mäta prestationen på sina chaufförer. En chaufför fick en skriftlig varning för att denne inte arbetade tillräckligt snabbt. Det visade sig att hen var den enda som körde lagligt och höll hastighetsbegränsningarna.

Oftast kommer dessa krav om övervakning inte från arbetsgivaren i sig, utan en uppdragsgivare eller beställare som begär övervakning. Om en anställd vägrar att övervakas sägs personen upp, annars riskerar arbetsgivaren att bli nekad uppdrag. Vi anser att den här typen av insamling av personliga uppgifter är inget mindre än ett maktmissbruk.

Anmälningarna avfärdas

Transportarbetareförbundet ser allvarligt på integritetskränkande aktiviteter och driver därför ärenden för våra medlemmars räkning, och i vissa fall anmäler vi till IMY. Svaren vi har fått lämnar mer att önska.

Dels har anmälningar som berör hur arbetsgivare samlar in data om sina anställda för att ge till tredje part avfärdats av IMY som menar att de själva inte alls har tillsyn utan att detta regleras av arbetsrätten. Transportarbetareförbundet, som många andra fackföreningar i Sverige, är välbevandrade i svensk arbetsrätt, och vi undrar var i arbetsrätten rättigheter och skyldigheter om insamling av personliga uppgifter föreskrivs?

Duckar klagomål

Dessutom undviker myndigheten att svara på anmälningar och försätter då den som anmält i ett rättslöst tillstånd. För att skydda medborgare måste myndigheten fatta beslut om de anmälningar som kommer in. Dock svarar myndigheten att de inte fattat något beslut och att de inte heller kommer adressera anmälan. Ett sorts icke-beslut. Myndigheten har på så sätt inte bara duckat klagomålet utan också likt en struts tryckt ner huvudet i sanden om de faktiska problem som finns på arbetsmarknaden.

Vi har därför anmält Integritetsskyddsmyndigheten till Justitieombudsmannen.

Myndigheten måste ta ansvar

Ja, det behövs tydliga regler men det måste också finnas en myndighet som tar sitt ansvar och har en rättssäker process för alla medborgare i Sverige.

Forrige artikel Debatt: Utvidga demokratin – sänk rösträttsåldern Debatt: Utvidga demokratin – sänk rösträttsåldern Næste artikel Wallmark (M): Ta upp Natooptionen i utrikesdeklarationen Wallmark (M): Ta upp Natooptionen i utrikesdeklarationen
Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.