Trafikverkets måldirektör om klimaträttsförslag: Vi jobbar redan med detta

Ett större omtag av infrastrukturplaneringen behövs för att få till ett mer resurseffektivt transportsystem, enligt klimaträttsutredningen. Utredningen fokuserar till stor del på Trafikverkets arbete, där måldirektör Jonas Eliasson ser fram emot att gå igenom förslagen. ”Det finns alltid anledning att utveckla nya metoder som tar hänsyn till fler faktorer.”

Scenarier för ”minskad biltrafik, lastbilstrafik och inrikes flygresande ska ligga till grund för val och dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen”, menar utredningen. <br>
Scenarier för ”minskad biltrafik, lastbilstrafik och inrikes flygresande ska ligga till grund för val och dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen”, menar utredningen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Jacob Hederos

Med siktet främst inställt på den nationella infrastrukturplaneringen lägger klimaträttsutredningen fram ett antal förslag till uppdrag, förordnings- och lagändringar, ofta fokuserade på Trafikverkets arbete. Målet är tydligt:

Det behövs arbetas mer för ett resurseffektivt transportsystem – annars ligger klimatmålen pyrt till.

Anledningen är att det inte går att förlita sig på de ben som nu lyfts fram, nämligen biobränsleanvändningen, energieffektiviseringen av fordon eller prishöjningar på bränslen, om det inte samtidigt erbjuds fler alternativ – också i planeringsstadiet – som gör transporterna mer resurseffektiva.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00