Tilliten minskar – klart samband med inkomstnivåer

I dag uppger 49 procent av de tillfrågade att de har högt förtroende för människor i allmänhet, enligt en undersökning från Infostat. För ett år sedan svarade 56 procent ja på samma fråga.

Ibland har den höga tilliten i Sverige angetts som en av de faktorer som har gjort landet starkt. Traumatiska händelser, som ungdomsrån, kan rasera förtroendet för människor i allmänhet. (Arkivbild) 
Ibland har den höga tilliten i Sverige angetts som en av de faktorer som har gjort landet starkt. Traumatiska händelser, som ungdomsrån, kan rasera förtroendet för människor i allmänhet. (Arkivbild) Foto: Adam Ihse/TT
Anders Gustafsson

Tilliten i samhället är på nedgång, men det syns också skillnader mellan olika grupper.  Infostats undersökning bekräftar bilden av ett kraftigt varierande förtroende, inte minst spelar den ekonomiska situationen en

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00