Debatt

Tidöpartiernas förslag om anmälningsplikt strider mot allt vad skolan står för

Att svenska lärare kan bli skyldiga att slå larm om personer utan uppehållstillstånd krockar med yrkesetiken. Elev- och lärarorganisationer protesterar mot förslaget om anmälningsplikt i en gemensam debattartikel.

Lärares främsta uppdrag är undervisning. Men uppdraget att ha en förtroendefull relation till eleverna och inte sprida information vidare är omöjligt att kombinera med en informationsplikt, skriver debattörerna.
Lärares främsta uppdrag är undervisning. Men uppdraget att ha en förtroendefull relation till eleverna och inte sprida information vidare är omöjligt att kombinera med en informationsplikt, skriver debattörerna.Foto: Tim Aro/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Undertecknare

Åsa Fahlén
förbundsordförande Sveriges Lärare

Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Sveriges Lärare

Embla Persson
ordförande Sveriges Elevkårer

Lilian Helgason
ordförande för Sveriges Elevråd

Under tisdagen rapporterade Ekot att Tidöpartierna går vidare med förslaget om att myndigheter och kommuner ska bli skyldiga att slå larm om personer som vistas i Sverige illegalt. Sveriges Lärare, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd riktar nu stark kritik mot förslaget och protesterar mot ett tvång att anmäla elever som misstänks inte ha uppehållstillstånd.

Rätten till utbildning tillfaller alla och är inte avhängig ett svenskt medborgarskap. Sverige bör stå i frontlinjen för barn och ungas rättigheter och inte ägna sig åt politiska beslut som direkt äventyrar tillgången till utbildning i vårt land. Inom skolans väggar ska fokus vara att tillhandahålla en kvalitativ utbildning, inte att misstänkliggöra och rubba tryggheten för enskilda elever. Trygga klassrum byggs genom förtroendefulla relationer och lärare som tillåts sätta elevens bästa först.

Krockar med yrkesetiken

Vi motsätter oss inte den lagstiftning som reglerar att man inte ska uppehålla sig i ett land illegalt. Men att ge lärare i uppdrag att vara en del av det, är ytterst problematiskt.

Förslaget krockar även med lärarnas yrkesetik. Lärares främsta uppdrag är undervisning. Men lärare måste också skydda elever mot skada och trakasserier, ha en förtroendefull relation till såväl elev som vårdnadshavare och inte sprida information vidare – om det inte är för elevens bästa. Detta är uppdrag som vi ser är omöjligt att kombinera med en informationsplikt. Lärarna vill ägna sig åt det som de är utbildade för, att undervisa, inte åt att jaga papperslösa elever.

Vi motsätter oss inte den lagstiftning som reglerar att man inte ska uppehålla sig i ett land illegalt. Men att ge lärare i uppdrag att vara en del av det, är ytterst problematiskt.

Borde inte ha den makten

Informationsplikten kan komma att upplevas som att lärare ges mandat att ta ställning i frågan om uppehållstillstånd. Den makten över elevers liv bör lärare inte ha. Att negativt särbehandla en elev, på grund av att hen hör till gruppen barn som saknar uppehållstillstånd i Sverige, står i strid med såväl Barnkonventionen som lärares yrkesetik.

Den riktning som nu tas för utredningen är beklaglig. Enligt medieuppgifter kommer det inte finnas något tydligt undantag från anmälningsplikten för yrkesgrupper inom exempelvis skola eller sjukvård. Fokus för utredningen anges vara vilka konsekvenser som kan tillämpas om reglerna inte följs. I stället för att leta sätt att straffa lärare eller vårdpersonal som vägrar ange sina elever eller patienter, bör utredningen syfta till att kartlägga vilka effekter ett sådant förslag kan få.

Nämnda personer

Åsa Fahlén

Förbundsordförande Sveriges lärare
Gymnasielärare (Lunds uni. 1997)

Johanna Jaara Åstrand

Styrelseledamot Folksam liv
Lärare (Umeå uni. 1996)

Embla Persson

Ordförande Sveriges elevkårer
Pågående studier i juridik (Uppsala uni., 2020-)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00