Debatt

Tidöpartierna motarbetar folkbildningen

Neddragningen av anslag till studieförbunden visar åter igen att det är Sverigedemokraterna som styr den här regeringen. Det skriver Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot i kulturutskottet med ansvar för folkbildningsfrågor.

Det är dags att stå upp för folkbildningen och värna den unika position den har i vårt samhälle, skriver debattören.
Det är dags att stå upp för folkbildningen och värna den unika position den har i vårt samhälle, skriver debattören.Foto: TT/Riksdagen/montage
Magnus Manhammar
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nu i veckan gick SD-regeringen ut med att anslagen till studieförbunden runt om i Sverige kommer att minska med nära en tredjedel. Vi socialdemokrater är djupt kritiska till denna minskning av anslag men också till hur Tidöpartierna aktivt arbetar emot folkbildningen i Sverige – det är en alarmerande utveckling vi nu ser. Det är svårt att inte se det här som något annat än att använda budgetmedel för att försvaga oliktänkande. Vi har sett det med hur de för politik mot oppositionens finansiering, universiteten, enskilda kulturutövare och det fackliga arbetet – bland annat.

De är vår demokrati i sitt yttersta.

Samtidigt som de försöker tysta oppositionen, låter de tusentals människors möjlighet till utbildning och bildning gå förlorad. Vi är därför oroliga för en utveckling där ambitionerna att tysta oppositionen både hotar demokratin men även konkreta utbildningsmöjligheter. I skuggan av denna politiska dragkamp, där Sverigedemokraterna är styrande, riskerar vi att förlora något som har varit en kärna i svensk samhällsutveckling och tillväxt: folkbildningen.

Demokrati i sitt yttersta

För att fullt ut förstå vikten av studieförbunden och de faror som neddragningen av anslag innebär, måste vi blicka tillbaka i historien. Studieförbunden har varit en oskiljaktig del av Sveriges utveckling i över hundra år, och deras betydelse för vårt samhälle kan inte överskattas.

I början av 1900-talet, när Sverige stod inför en omvälvande tid av social och politisk förändring, spelade studieförbunden en central roll. De blev bastioner för kunskap, samtal och utbildning för alla, oavsett plånbok. Det var i studieförbunden som många av de grundläggande demokratiska principerna formades och diskuterades, och de bidrog till att stärka den svenska demokratin. De har fortfarande den rollen idag, något som vi inte minst ser i den aktiva roll de har för att bidra med möjligheter för människor till att tillgodoskatta sig utbildning oavsett var i Sverige man bor. Vi vet också att studieförbunden består av en myriad av förbund grundade i olika ideal, idéer och traditioner. De är vår demokrati i sitt yttersta.

Utredningen undermineras

Studieförbunden har bidragit till att forma Sverige till det öppna, demokratiska samhälle vi har idag. Den här typen av nedskärningar för Sveriges alla studieförbund hotar inte bara bildningen utan också Sveriges utvecklig i stort. För många är studieförbunden en väg in till ett jobb, ibland en väg in till det svenska språket, ibland är det scenen för ett nationellt musikunder. Vi har studieförbunden att tacka för mycket av den framgång som Sverige åtnjutit.

Det är även oroande att regeringen har valt att dra ner på anslagen innan resultaten av folkbildningsutredningen har presenterats, en utredning den här regeringen själva gett ett utökat uppdrag till. Detta visar på en bristande konsekvensanalys och en okänslighet för den genomgripande påverkan detta kan ha på folkbildningen i Sverige. Att inte invänta utredningens slutsatser underminerar processen och riskerar att låsa fast oss i politiska beslut som kan visa sig vara mycket skadliga på lång sikt.

SD styr regeringen

Neddragningen av anslag till studieförbunden visar åter igen att det är Sverigedemokraterna som styr den här regeringen. Nu ser vi hur den här regeringen med SD i ledet begränsar människors möjlighet att bilda sig och aktivt delta i det demokratiska samtalet. Det är en farlig utveckling som underminerar inte bara vår bildning utan också våra demokratiska grundprinciper.

Det är dags att stå upp för folkbildningen och värna den unika position den har i vårt samhälle. Men vi behöver även återigen ställa Liberalerna till svars för hur de ger vika för Sverigedemokraterna och driver på en politik som aktivt arbetar emot oliktänkande och försvårar för alla de demokratiska krafter som bidrar inte bara till bildning utan också utbildning och arbete. Med SD-regeringen får vi ett farligare och fattigare samhälle.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00