Debatt

Tidöpartierna: Det måste straffa sig att förhala en bodelning

Bodelningsprocessen har brister som gör att den ekonomiskt svagare parten, ofta kvinnan, hamnar i en orimlig situation. Det är hög tid att täppa till hålen i lagstiftningen och säkerställa en jämställd bodelning, skriver riksdagsledamöterna Angelica Lundberg (SD), Ellen Juntti (M), Larry Söder (KD) och Jakob Olofsgård (L).

”Internationell forskning visar att så många som 75 procent av de som utsatts för annat våld i nära relationer också kan ha utsatts för ekonomiskt våld.”
”Internationell forskning visar att så många som 75 procent av de som utsatts för annat våld i nära relationer också kan ha utsatts för ekonomiskt våld.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Angelica Lundberg
Ellen Juntti
Larry Söder
Jakob Olofsgård
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När par som är sammanboende eller gifta bestämmer sig för att gå skilda vägar ska de också skiljas ekonomiskt. Bodelningsprocesser som drar ut på tiden kan innebära stora problem, framförallt för den ekonomiskt svagare parten. Om paret inte är överens, om separationen varit oönskad av den ena maken, eller vid våld i nära relationer finns en risk att den ena parten förhindrar bodelning och förhalar processen.

Bodelning kan ta orimligt lång tid

Tingsrätten kan utse en bodelningsförättare för att hjälpa till med delningen men denna bekostas med hälften var av paret själva. Arvodet ligger på ungefär 1500-2500 kr per timme och det stöd som domstolen kan besluta om i särskilda fall gäller bara för max fem timmar.

I dag finns inga regler för hur lång tid en bodelning får ta och inte heller tillräckligt kraftfulla konsekvenser för den som medvetet lämnar in fel dokument, vägrar att dyka upp på sammanträden eller på annat sätt gör att processen drar ut onödigt länge på tiden. Den rättshjälp som tidigare fanns togs bort av Socialdemokraterna vilket innebär att den som inte har råd att betala inte får möjlighet till en rättvis bodelning om den andra parten inte samarbetar.

Den förra socialdemokratiska regeringen påstod sig vara en feministisk regering men lyfte inte ett finger under åtta år för att driva frågan framåt, trots att den är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förutom att bodelningsprocesser är kostsamma kan de också ta orimligt lång tid. För den av makarna som har det sämst ställt ekonomiskt har slutförandet av bodelningen stor ekonomisk betydelse och för den som utsatts för våld är det av yttersta vikt att snabbt kunna gå vidare från en destruktiv relation. Så är inte fallet i dag när ekonomiskt våld kan fortsätta genom en mycket långdragen bodelning. Internationell forskning visar att så många som 75 procent av de som utsatts för annat våld i nära relationer också kan ha utsatts för ekonomiskt våld. Att förhala bodelningen måste därför straffa sig och möjligheten för en våldsam man att använda bodelningsprocessen som ett verktyg i våldet mot kvinnan måste stoppas.

Viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv

Riksdagen kommer ställa sig bakom vårt förslag om att med utgångspunkt i promemorian Några bodelningsfrågor (Ds 2005:34) utreda möjligheterna till en effektivare bodelningsprocess med en rimlig bortre tidsgräns. Regeringen har också uppmärksammat problemen och uttryckt en vilja att se över lagstiftningen. Det är bra, men eftersom frågan är så viktig går Tidöpartierna i riksdagen fram med ett tillkännagivande för att tydliggöra hur angeläget vi anser att en förändring är och för att sätta kvinnors trygghet högre upp på dagordningen.

Den förra socialdemokratiska regeringen påstod sig vara en feministisk regering men lyfte inte ett finger under åtta år för att driva frågan framåt, trots att den är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Att man nu tycks ha vaknat är förstås bra men det är för lite och för sent.

Utsatta kvinnor drabbas

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna agerar nu därför gemensamt för att förenkla tillvaron för familjer som ska förändra sin livssituation, för personer som utsätts för förhalning när det gäller skilsmässa och separation men framför allt för utsatta kvinnor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00