Thedéen: ”Överdriven försiktighet i debatten om penningpolitik”

Carl B Hamilton (L) tycker att riksbanksreglerna delvis står i vägen för debatten om penningpolitiken och dess effekter. Riksbankschef Erik Thedéen håller inte med, men han menar att reglerna i vissa fall tolkas för strikt. 

”Ibland har det kanske varit en överdriven försiktighet i att man inte får diskutera penningpolitik om man är riksdagsledamot och det är alltså inte korrekt, det får man absolut göra”, säger riksbankschef Erik Thedéen i samband med utfrågningen som Finansutskottet höll med Riksbankens direktion. 
”Ibland har det kanske varit en överdriven försiktighet i att man inte får diskutera penningpolitik om man är riksdagsledamot och det är alltså inte korrekt, det får man absolut göra”, säger riksbankschef Erik Thedéen i samband med utfrågningen som Finansutskottet höll med Riksbankens direktion. Foto: Fredrik Sandberg/ TT
Louise Carlsson-Örning

Riksbanken har sedan 1999 en oberoende ställning gentemot politiken. Sedan årsskiftet gäller en ny Riksbankslag som bland annat innebär en närmare granskning av Riksbankens arbete, men med en fortsatt oberoende ställning för myndigheten.

Om jag som riksdagsledamot skulle gå ut och säga att Erik Thedéen är ute och cyklar, då skulle det eventuellt bli stort i tidningarna. Men ibland är han ju ute och cyklar...

Carl B Hamilton (L), Riksdagsledamot finansutskottet

Som en del i en närmare granskning presenterades under tisdagen den första utvärderingen av Riksbankens penningpolitik som Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) gjort på uppdrag av finansutskottet. I rapporten får Riksbanken bland annat kritik för att ha agerat för sent när det gäller räntehöjningarna och för att deras prognoser varit felaktiga. 

Carl B Hamilton (L), ledamot i finansutskottet, tycker att Riksbankens oberoende och att instruktionsförbudet, regeln som säger att Riksbanken inte får instrueras i sina beslut, hämmar en bredare debatt om penningpolitiken och effekterna den har. 

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00