Teskedsorden försatt i konkurs

Stiftelsen Teskedsorden har gått i konkurs. ”Teskedsorden har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin”, skriver styrelseledamoten och initiativtagaren Camilla Nagler i mejl till Altinget.

En av Teskedsordens sista kampanjer. 
En av Teskedsordens sista kampanjer. 
Anders Gustafsson

Svensk insamlingskontroll har i och med detta fråntagit dem rätten att använda sina 90-konton.

Teskedsorden grundades 2006. Initiativtagare var Camilla Nagler och tidskriften Vi. Syftet har varit att arbeta mot rasism och diskriminering. Generalsekreterare var Lovisa Fhager Havdelin, och bland styrelsemedlemmarna har man hittat artister som Jason ”Timbuktu” Diakité och Lill Lindfors.

På Twitter skriver Jiang Millington, som har varit Teskedsordens kommunikationschef: ”Stiftelsen Teskedsorden har begärt sig själva i konkurs. En organisation med ryggrad står för den sits man har satt sig i och skyller inte på sina medarbetare, som arbetat halvt ihjäl sig för att leverera utan att få rätt förutsättningar.”

Altinget har försökt nå Teskedsordens styrelsemedlemmar och anställda. Camilla Naglers korta mening om pandemins påverkan följdes av en hänvisning till konkursförvaltaren Erik Hellström på Ackordcentralen Stockholm.

Vad är orsaken till konkursen?

– Det ligger i mitt uppdrag att utreda. Jag kommer presentera resultatet i förvaltarberättelsen. Där ingår att man granskar bokföring, säger Erik Hellström till Altinget.

Hur stora underskott rör det sig om?

– Det vet vi inte ännu. Jag håller på med konkursbouppteckning och ska sammanställa de uppgifterna.

Hur många medarbetare berörs?

– Ett tiotal medarbetare. De har sagts upp, och det är standard vid konkurs att man säger upp dem på grund av arbetsbrist.

Får de något skydd eller någon hjälp?

Lönegarantin täcker lite förenklat uttryckt den lön som intjänats tre månader före konkurs, och sedan uppsägningslön enligt LAS, samt intjänad semester. Det finns ett takbelopp på fyra prisbasbelopp.

Varför är Teskedsordens webbsida och konton i sociala medier borttagna?

– Eftersom stiftelsen är försatt i konkurs så fortsätter de inte att bedriva någon verksamhet. I och med att deras 90-konton drogs in, så kan man inte skylta med dem.

Men man kan väl ta bort uppgifter om 90-konton och fortfarande lägga ut information till gåvogivare och engagerade om vad som har hänt?

– Ja det skulle man ha kunnat göra.

Varför gör man inte det?

– Konkursen kom plötsligt och de som är månadsgivare meddelas den vägen. Så ingen kan aktivt gå in och donera mer pengar.

Under 2020 tilldelades de drygt 2,5 miljoner kronor från MUCF för projekten ”En skolgång fri från rasism” och ”Hur bra är vi? Civilsamhällets antirasistiska ansvar”. Året dessförinnan fick de drygt 1 miljon kronor för projektet ”Radikalisering och demokrati: att lära av Utöya”. De har också fått anslag från Allmänna arvsfonden. Vad händer med de pengarna?

– Jag vill inte kommentera det i nuläget.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00