Debatt

Tenje och Pehrson: Så kan fler få sitt första jobb

Fler i arbete är den bästa lösningen för att motverka utanförskap och stärka välfärden. Det skriver Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister (M), och Johan Pehrson, arbetsmarknadsminister (L).

Arbetslinjen leder både till sysselsättning och gemenskap, menar debattörerna.
Arbetslinjen leder både till sysselsättning och gemenskap, menar debattörerna.Foto: Anders Wiklund/TT/Christine Olsson/TT
Anna Tenje
Johan Pehrson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vår gemensamma välfärd bygger på att alla som kan arbetar. Men också att alla ska få hjälp och möjlighet att arbeta efter sin egen bästa förmåga. Arbetslinjen finansierar inte bara skolor, vägar och sjukhus. Den ger också en meningsfull sysselsättning, gemenskap, fika med kollegor och ekonomisk frihet. Vi mår helt enkelt bättre av att befinna oss i ett sammanhang, vara behövda och träffa andra människor.

Arbetslöshet är förödande

Motsatsen är däremot förödande. Vi vet att långa perioder av ekonomiskt bistånd gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket också ökar riskerna för ohälsa och utanförskap. För personer vars livssituation är komplex, där fysiska och psykiska besvär också innefattar sociala problem krävs ofta mer omfattande och samordnade insatser. För att fånga upp och bättre hjälpa dessa individer finns samordningsförbund som styrs av Finsam-lagen.

Samordnade rehabiliteringsinsatser förutsätter ett väl fungerande samarbete mellan till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Nu tar regeringen ytterligare steg mot att förbättra denna samordning för att fler ska hjälpas till egenmakt, eget arbete och egen försörjning.

Av Försäkringskassans tidigare uppföljning framgår att följande kännetecknar målgruppen för samordningsförbundsfinansierade insatser: den består främst av yngre personer (upp till 30 år), de flesta har grund- eller gymnasieutbildning och den främsta försörjningen är ekonomiskt bistånd.

Samordnade insatser krävs

Detta är särskilt utsatta grupper med stort behov av samordnade insatser där samordningsförbunden kan göra stor nytta. Samordningsteam som består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och socialtjänsten utreder och planerar gemensamt de insatser som individen bedöms behöva. Exempelvis finansieras individinriktade eller strukturinriktade insatser såsom rehabilitering till arbete, utbildning eller förberedande insatser såsom studie- och yrkesvägledning eller hjälp att hitta en praktikplats.

Vi mår helt enkelt bättre av att befinna oss i ett sammanhang, vara behövda och träffa andra människor.

Samhällets stöd ska bidra till att fler människor kommer i arbete. Därför har regeringen beslutat att Försäkringskassan ska analysera behovet av ändringar i den så kallade Finsam-lagen. Samtidigt ska Inspektionen för socialförsäkringen utvärdera effekterna av dessa insatser. Syftet med uppdragen är att bidra till att vidareutveckla myndigheternas samverkan för människor i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Fler behöver arbeta

Uppdraget ges mot bakgrund att bland annat Arbetsförmedlingen, SKR och Nationellt nätverk för samordningsförbund har uttryckt att det finns behov av att se över lagen. Samtidigt har Försäkringskassan påbörjat en utredning av de rättsliga förutsättningarna för att kunna utbyta personuppgifter för uppföljning av samordningsförbundsfinansierade insatser. Dessutom slutredovisade Inspektionen för socialförsäkringen under förra året en flerårig utvärdering av samordningsförbundens verksamhet, i vilken man pekade på behovet av att se över Finsam-lagen.

Fler i arbete är den bästa lösningen för att motverka utanförskap och stärka välfärden. Att ytterligare förbättra samarbetet kommer att leda till ett bättre stöd för rehabilitering och återgång till arbete och att fler får ett första jobb. Så tar vi också ett större gemensamt ansvar för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00