Debatt

TCO: Underlätta för arbetslösa att återvända till arbete

Pandemin har drabbat arbetsmarknaden hårt men nu stiger sysselsättningen i många branscher. Det finns dock en grupp som inte dras med i återhämtningen och det är de långtidsarbetslösa – en grupp som växer. Veckans besked från regeringen är positiva, men otillräckliga. Det behövs ytterligare utbildningsinsatser och en tryggare a-kassa, skriver TCO.

”Närmare 190 000 personer har varit inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen längre än tolv månader.”
”Närmare 190 000 personer har varit inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen längre än tolv månader.”Foto: Jessica Gow/TT
Therese Svanström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Antalet långtidsarbetslösa var stort redan före pandemin. Under krisen har situationen förvärrats och antalet långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen är nu historiskt högt. Närmare 190 000 personer har varit inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen längre än tolv månader. Det innebär att nästan hälften av de inskrivna har varit utan arbete i minst ett år – en historiskt hög andel.

Historiskt hög arbetslöshet

Till skillnad från de senaste åren drabbas nu även bredare grupper av långtidsarbetslöshet. Att allt fler med både lång utbildning och färska erfarenheter har blivit långtidsarbetslösa gör situationen särskilt allvarlig.

Samtidigt ser vi att bristen på arbetskraft har börjat öka i vissa branscher och att den kommer att öka ytterligare i takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig. Det sker alltså samtidigt som stora grupper kommer allt längre från arbetsmarknaden och från den naturliga kompetensutvecklingen som ett arbete för med sig, med möjlighet till vidareutbildning och ett relevant nätverk som är så viktigt för jobbsökandet.

Antalet långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen är nu historiskt högt. 

Utbildning är en av de snabbaste vägarna från arbetslöshet till nästa jobb. Det är ett stort problem att alltför få arbetslösa ges möjlighet att delta i både arbetsmarknadsutbildningar och reguljära studier inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Trots en historiskt hög arbetslöshet, stark och ökande efterfrågan på utbildad arbetskraft är det få som nyttjar möjligheten.

Satsa på utbildning

För TCO-förbundens medlemmar blir möjlighet till omställning under arbetslösheten viktigt för att snabbt komma tillbaka i jobb. Fler långtidsarbetslösa ska kunna delta i utbildningsinsatser och för tjänstemännen är det viktigt att man får möjlighet att anvisas till reguljär utbildning med aktivitetsstöd.

Mellan den 1 november 2020 och 31 mars 2021 har cirka 9 400 beslut om reguljära studier med aktivitetsstöd fattats. Endast fyra procent, eller 341 personer, har anvisats med aktivitetsstöd till eftergymnasiala studier, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Utbildning är nyckeln till nästa jobb men även en ekonomisk trygghet. A-kassan är tänkt att ge 80 procent av ens tidigare lön om man blir arbetslös. Men arbetslöshetsförsäkringen kompenserar inte längre för inkomstbortfall. För de flesta tjänstemän motsvarar ersättningen bara 50–60 procent av den tidigare lönen.

Svagt skydd

Det tillfälligt höjda taket i a-kassan, från 910 till 1 200 kronor, har gjort att något fler, två av tio i stället för en av tio, av de heltidsarbetande tjänstemännen får 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan om de blir arbetslösa. När vi jämför med övriga EU-länder hamnar Sverige på plats 21 när det kommer till ersättning vid arbetslöshet.

Långtidsarbetslösheten är ett stort problem för svensk arbetsmarknad. Vi måste ge bättre förutsättningar till att komma tillbaka i jobb. För en person kan ett bra inkomstbortfallsskydd vara skillnaden mellan att behöva flytta och att kunna koncentrera sig på att hitta ett nytt arbete.

Det tillfälligt höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen bör därför ligga kvar även efter årsskiftet 2022–2023. Därefter bör regering och riksdag, för att undvika att inkomsttryggheten gradvis urholkas, fatta beslut om att indexera taket så det följer löneutvecklingen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00