Debatt

Synskadades riksförbund: Låt inte byråkrater få ansvar för ledarhundar

Socialdepartementet har föreslagit att ansvaret för ledarhundar flyttas från Synskadades riksförbund till en förvaltningsmyndighet. Men varför vill socialdepartementet slå sönder en välfungerande verksamhet? Det skriver Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades riksförbund.

Ledarhunden är ett kostnadsfritt hjälpmedel som bekostas av staten.
Ledarhunden är ett kostnadsfritt hjälpmedel som bekostas av staten.Foto: Janerik Henriksson/TT
Niklas Mattsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ledarhundens egenskaper och extremt omfattande och speciella dressyr gör den till ett tryggt, säkert och effektivt förflyttningshjälpmedel för synskadade. I dag är det Synskadades riksförbund, SRF, som ansvarar för att förse landets synskadade med ledarhundar. Det ville den förra regeringen ändra på.

Ledarhunden har specialträning

I juni föreslog socialdepartementet en ny lag som innebär att myndighetsutövningen och all annan verksamhet som rör ledarhundar ska föras över från SRF till en förvaltningsmyndighet. Verksamheten föreslås flyttas till den statliga myndigheten för delaktighet, MFD. Varför vill socialdepartementet slå sönder en välfungerande verksamhet?

Ledarhunden är tränad att väja för hinder, hitta stolpar och trappor med mera. Den är ett kostnadsfritt hjälpmedel som finansieras av staten och som en synskadad person kan beviljas efter att ha genomgått en omfattande ansökningsprocess. Den synskadade äger inte hunden, utan har rätt att använda den, dispositionsrätt.

Sedan 2006 har SRF ansvaret för ledarhundsverksamheten enligt en särskild lag (2005:340). Enligt lagen har vi myndighetsansvar gällande att besluta om dispositionsrätt, tilldelning och återtagande av ledarhund. Ledarhundsverksamheten innehåller också många andra delar. Det handlar bland annat om att se till att rätt ledarhund hamnar hos rätt förare, genomföra kurser för ledarhundsförare, ansvara för support i samverkan med våra upphandlade leverantörer och ge ledarhundsförare råd och stöd i veterinära frågor. Verksamheten innefattar även flera olika kompetensområden, varav vissa är unika i Sverige.

Helheten slås sönder

Vad händer om förslaget blir verklighet? Vår erfarenhet är att en sammanhållen verksamhet är nödvändig för att säkerställa kvaliteten. Utifrån vad vi hittills vet bygger MFD:s planer på hur verksamheten ska organiseras på att flera delar kommer att upphandlas än vad som är fallet i dag. På så sätt slår man sönder helheten och löper stor risk att inte vårda den unika specialistkunskap som krävs när man bedriver ledarhundsverksamhet.

Men ska inte myndighetsutövning utövas av just myndigheter? Detta kan låta som en självklarhet, men SRF är långt ifrån ensamma om att ha en myndighetsutövande roll, utan att ha status som statlig myndighet. Några andra exempel är arbetslöshetskassorna, Svenska kyrkan och Svenska riksidrottsförbundet.

Faktum är att inget i förutsättningarna har ändrats som gör det olämpligt för SRF att utöva myndighetsansvar för ledarhundsverksamheten.

Kan inte uppdraget som myndighetsutövare stå i kontrast till förbundets grunduppdrag att tillvarata medlemmarnas intressen? SRF arbetar för synskadades intressen på alla områden. Vi kan inte bara ledarhundar utan även andra förflyttningstekniker – att ta sig fram med vit käpp och vilka möjligheter som den digitala tekniken ger när synskadade förflyttar sig i olika miljöer.

Välfungerande verksamhet raseras

Vi kan även angränsande områden såsom hur det fungerar att resa med kollektivtrafik eller färdtjänst. Vi har därför unika förutsättningar att se och förstå de samband som finns mellan ledarhundsverksamheten och andra områden. Vi kan skapa synergier och tillvarata nya tekniska och pedagogiska möjligheter. Vårt helhetsperspektiv finns inte någon annanstans, och det behövs för att synskadade ska kunna vara aktiva i samhället. Vi ser inte att vårt arbete gör att vår myndighetsutövning kan ifrågasättas, då myndighetsutövningen utförs av särskilt avdelad personal som inte utför andra uppgifter inom förbundet.

Faktum är att inget i förutsättningarna har ändrats som gör det olämpligt för SRF att utöva myndighetsansvar för ledarhundsverksamheten. Vår styrka är att vi har en upparbetad kompetens i personalgruppen och ett helhetsperspektiv som blir svårt att ersätta om ansvaret för verksamheten flyttas till byråkrater på en myndighet. Verksamheten bedöms inte heller kosta mindre efter en flytt, så några ekonomiska argument finns inte. Hittills har vi inte träffat en enda riksdagspolitiker som sagt sig förstå nödvändigheten av denna flytt. Vi frågar oss därför om den kommande regeringen avser att fortsätta på den inslagna vägen och rasera en välfungerande verksamhet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00