Debatt

Sveriges stadsmissioner: Allt fler hamnar i ofrivillig papperslöshet

DEBATT. Migrationsverket fortsätter att fatta utvisningsbeslut som om allt vore som vanligt. Men med begränsade transportmöjligheter och stängda gränser blir människor fast i Sverige när utvisningarna inte går att verkställa. Inför tidsbegränsat uppehållstillstånd under pandemin, skriver Lotta Säfström, Sveriges stadsmissioner. 

"Sveriges stadsmissioner uppfattning är att antalet personer som av olika anledningar hamnar i en ofrivillig papperslöshet nu snabbt ökar."
"Sveriges stadsmissioner uppfattning är att antalet personer som av olika anledningar hamnar i en ofrivillig papperslöshet nu snabbt ökar."Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lotta Säfström
Ordförande, Sveriges stadsmissioner


Stadsmissionerna runtom i landet möter människor i stor utsatthet. I och med coronapandemin är det allt fler som befinner sig i en ännu mer utsatt livssituation.

Bland dessa finns de som efter att ha fått besked om avslag på sina asylansökningar nu på grund av stängda gränser inte kan återvända till sina hemländer – och som helt saknar socialt skyddsnät. De har också väsentligt sämre förutsättningar att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Utsatta grupper

Vi kan urskilja följande grupper:

  • Människor som sökt asyl men fått avslag och utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. De har i regel fått en tidsfrist att resa ut ur landet inom fyra veckor från att beslutet vunnit laga kraft. När tidsfristen löper ut förlorar de rätten till boende och ekonomiskt bistånd enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) och skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Sedan 11 mars har 3 228 individer skrivits ut.

  • Människor som släppts ut ur förvar. Polisen har sedan mars släppt ut nära 500 personer ur förvar, dels för att minska smittspridningen i förvar, dels för att det inte går att verkställa beslut om utvisning på grund av stängda gränser.

  • Människor som har eller har haft uppehållstillstånd som arbetstagare. På grund av den snabbt inbromsande ekonomin blir nu många av med sina arbeten och därmed sina uppehållstillstånd. Personer som vill förlänga sina uppehållstillstånd hindras av stängda gränser och stängda ambassader.

"Ingenting sker"

Migrationsverket har möjlighet att avbryta verkställighet av utvisningsbesluten genom att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd med hänvisning till att det finns praktiska verkställighetshinder. Ett sådant agerande från Migrationsverket skulle ge migranterna tillgång till grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter såsom tak över huvudet och mat för dagen. Men ingenting sker.

När tidsfristen löper ut förlorar de rätten till boende och ekonomiskt bistånd enligt LMA och skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem.

Lotta Säfström , Ordförande, Sveriges stadsmissioner

Migrationsverket hänvisar i stället till kommunernas möjlighet att bevilja nödbistånd. Men kommunerna anser inte att man har rätt till nödbistånd enligt socialtjänstlagen utan menar att personerna är Migrationsverkets ansvar då de saknar uppehållstillstånd i Sverige.

Vi rekommenderar

Situationen är ohållbar eftersom den som befinner sig i ofrivillig papperslöshet varken omfattas av LMA eller av socialtjänstens rätt till bistånd och har därför små möjligheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med covid-19. Vi rekommenderar därför följande:

  1. Bevilja alla personer som har lagakraftvunna utvisningsbeslut tidsbegränsade uppehållstillstånd. Samma sak bör gälla för personer som inte kan förlänga sina uppehållstillstånd.

  2. Uppehållstillstånden bör gälla så länge som pandemin omöjliggör internationellt resande.

  3. För personer som inte kan styrka sin identitet med giltigt pass på grund av stängda gränser och stängda ambassader bör tillfälligt undantag göras från passkravet i utlänningslagen.

  4. Staten ska säkerställa att det offentliga ges tydliga riktlinjer för vem som tar vilket ansvar så att ingen som befinner sig i landet ska behöva gå utan mat eller bostad.

Saknar skyddsnät

Sveriges stadsmissioner uppfattning är att antalet personer som av olika anledningar hamnar i en ofrivillig papperslöshet nu snabbt ökar. Det är en stor grupp människor som står helt utan skyddsnät, utan möjlighet att lämna Sverige, som saknar möjlighet att legalisera sin vistelse i landet.

Behovet av en sammanhållen lösning är akut och vi anser att det är högst rimligt att under pågående pandemi införa tidsbegränsat uppehållstillstånd för alla de som nu riskerar att hamna i en ännu mer utsatt livssituation.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00