Debatt

Sverige och Finland i behov av närmare samarbete inom civil beredskap

Coronapandemin blottlade stora brister i den nordiska krishanteringen. Hanaholmen-initiativet behövs för att åter bygga upp det ömsesidiga förtroendet och förbereda Sverige och Finland på framtida kriser. Det skriver Fredrik Bynander, Försvarshögskolan och Gunvor Kronman, Hanaholmen.

”De tjugofyra finska och svenska experter som handplockats till programmet är samtliga involverade i strategisk beslutsfattning inom krishantering och beredskap vid statliga och regionala myndigheter, civilsamhället och näringsliv.”
”De tjugofyra finska och svenska experter som handplockats till programmet är samtliga involverade i strategisk beslutsfattning inom krishantering och beredskap vid statliga och regionala myndigheter, civilsamhället och näringsliv.”Foto: Christine Olsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Finland och Sverige har i höst inlett ett nytt utbildningsprogram för civil beredskap, det så kallade Hanaholmen-initiativet.

Målet med initiativet är att stärka samarbetet mellan Finland och Sverige inför och under civila kriser som skogsbränder, översvämningar, cyberhot och globala pandemier, som den pågående coronakrisen.

Samlar centrala samhällsaktörer

Hanaholmen-initiativet är ett komplement till existerande samarbeten, men samtidigt unikt i sitt slag. Initiativet är en fortsättning på det framgångsrika militära samarbete som Finland och Sverige stegvis utvecklat och intensifierat under senare år.

Dessutom finns det inom civilberedskapen ett stort behov av innovation och personer som kan tänka i nya banor.

Det speciella med Hanaholmen-initiativet är att det för första gången samlar alla centrala samhällsaktörer till en utbildning på hög nivå med det tydliga målet att finna lösningar inför kommande kriser. De tjugofyra finska och svenska experter som handplockats till programmet är samtliga involverade i strategisk beslutsfattning inom krishantering och beredskap vid statliga och regionala myndigheter, civilsamhället och näringsliv.

Förutom utbildningsdelen med kurser i både Sverige och Finland består Hanaholmen-initiativet också av ett högnivåforum med politiska beslutsfattare och experter. Målet är att högnivåforumet, som arrangeras på Hanaholmen i Esbo i november, ska driva vidare de konkreta observationer och rekommendationer som identifierats och utvecklats under höstens utbildningsprogram.

Bygga upp ömsesidigt förtroende

Varför behövs då ett nytt svenskt-finskt krisberedskapsprogram?

Coronapandemin blottlade stora brister i den nordiska krishanteringen. När viruset slog till åsidosattes det gränsöverskridande samarbetet och ersattes av nationella lösningar. Avgörande beslut fattades utan ömsesidig konsultation.

Även Sverige och Finland följde olika linjer i bekämpningen av pandemin. Sverige valde en väg med färre restriktioner medan Finland utlyste undantagstillstånd och stängde ner. De olika vägvalen skapade oro och misstro på båda sidor om gränsen.

Hanaholmen-initiativet behövs för att bygga upp det ömsesidiga förtroendet igen och förbereda Sverige och Finland på framtida kriser. Dessutom finns det inom civilberedskapen ett stort behov av innovation och personer som kan tänka i nya banor. Genom utbildningsprogrammet skapas gränsöverskridande kontakter och kunskap, som utgör grunden för en koordinerad och effektiv hantering av framtida kriser.

Kombinerad kunskap

Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland ansvarar tillsammans för det nya krisberedskapsprogrammets planering och utbildning. Försvarshögskolan är ledande i Sverige när det gäller utbildning och forskning inom försvar, krishantering och säkerhet.

Säkerhetskommittén i Finland bistår i sin tur statsrådet och ministerierna i beredskapsfrågor och frågor gällande den övergripande säkerheten i Finland. De båda institutionernas kombinerade kunskap och erfarenhet garanterar högsta möjliga kvalitet på kursernas innehåll och upplägg.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00