"Sverige och EU ska visa klimatledarskap i Bonn"

DEBATT. Jordens uppvärmning måste hejdas och hur det ska gå till ska diskuteras vid FN:s klimattoppmöte i Bonn som inleds på måndag. Sverige och EU ska självklart visa ledarskap, skriver Liberalernas Lars Tysklind.

Av: Lars Tysklind (L)
riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Vetenskap, fakta och teknikutveckling finner lösningar på klimatproblem. Marknadsekonomi och tillväxt driver på. Frihandel och globalisering bidrar till att klimatsmarta lösningar sprids över världen. Digitalisering och delningsekonomin banar väg för nya och klimatsmarta konsumtionsmönster. Elbilens frammarsch förändrar hela bilindustrin. Energibranschen ställer om, investeringar i fossil energi lönar sig inte. Fler människor på jorden får tillgång till klimatsmart energi istället för hälsofarlig öppen eld och fossila bränslen. Nya jobb och marknader växer fram.

Många krafter i rätt riktning

Att president Trump struntar i klimatavtalet är oroande, men det följer Trumps och andra protektionistiska och nationalistiska krafters logik. Fakta och vetenskap förnekas. Nödvändigt internationellt samarbete motarbetas. Det är en bakåtsträvande och kortsiktig politik. Men inte ens Trump kan stoppa de krafter som driver på i rätt riktning. Till exempel står amerikanska företag och regioner fast vid klimatavtalet eftersom de ekonomiska och klimatmässiga fördelarna talar sitt tydliga språk.

L vill se EU-koldioxidskatt

Utsläpp är gränsöverskridandande och det är genom internationellt samarbete vi når resultat. EU ska ta klimattäten och visa ledarskap. För att få ner utsläppen måste den som smutsar ner också betala mer. Liberalerna vill att det på EU-nivå införs en koldioxidskatt och driva på för en internationell koldioxidskatt.

Sänk reseavdraget i storstäder

Subventioner till fossila bränslen måste tas bort vilket slås fast i Parisavtalet. Till skillnad från regeringen vill Liberalerna till exempel successivt avskaffa dieselsubventioner inom jordbruket. Vi vill också höja förmånsvärdet för icke-miljöbilar och införa ett regionalt anpassat reseavdrag. Vi menar att reseavdraget kan sänkas där det finns en fungerande kollektivtrafik men behållas på landsbygden där människor är beroende av bilen på ett helt annat sätt än i storstaden.

Sammantaget höjer Liberalerna miljö- och klimatskatterna med cirka 5 miljarder mer än regeringen samtidigt som vi sänker skatten på jobb och företagande. Det är grön skatteväxling på riktigt.

Så ska flyget betala

Flygets klimatpåverkan måste minska och också betala sin miljö- och klimatkostnader. En ökad användning av biodrivmedel en viktig roll. Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt och att flyget internationellt ska betala för sina klimatkostnader. En europeisk flygskatt måste främja flyg med lägre klimat- och miljöpåverkan. På nationell nivå vill vi pröva ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur mycket biobränsle som används vid flygningar tillsammans med ett reduktionspliktsystem och klimatdeklarationer.

Så mycket mer behöver göras. Haven måste räddas från utsläpp och plast. Industrins utsläpp måste minska. Jordbrukets miljöpåverkan ska tas på allvar samtidigt som vi ser dess roll när det gäller den biologiska mångfalden.

Krävs krisinsikt och starkt ledarskap i EU

Ambitionerna måste höjas för att vi ska nå upp till Parisavtalets mål och för att rädda vår planet. Allt hänger ihop för att rädda vår planet. Och vi ska ta oss an klimatutmaningarna med en blandning av krisinsikt, framtidstro och realism. För att möta klimathotet behövs ett starkt politiskt ledarskap på EU-nivå, en tro på och en politik för teknikutveckling och marknadsekonomi samt ekonomiska styrmedel utifrån principen ”förorenaren betalar” och grön skatteväxling.

Forrige artikel Fores: Fores: "Svenska utsläpp ökar – eller inte" Næste artikel M: M: "Ett föregångsland ska klara både tillväxt och utsläppsminskningar"
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.