Debatt

Sverige behöver fler studentbostadsstiftelser

Forskning visar att en otrygg boendesituation påverkar studierna negativt. Det finns belägg för att campusnära boende har en positiv påverkan på både studieresultaten och studietakten. Det skriver Alexandra Hagen, vd White Arkitekter.

”Om Sverige menar allvar med ambitionen att vara en konkurrenskraftig kunskapsnation måste frågan om studentbostäder lösas.”
”Om Sverige menar allvar med ambitionen att vara en konkurrenskraftig kunskapsnation måste frågan om studentbostäder lösas.”Foto: Magnus Andersson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Med undantag för pandemiåren har studentbostadsbristen i de flesta större studentstäder varit akut varje höst de senaste decennierna. Bristen på studentbostäder påverkar både lärosätens konkurrenskraft och studenternas studieresultat. Vi behöver ett samlat grepp för att få fler studentbostäder, varför inte i form av fler studentbostadsstiftelser, där studenterna själva får inflytande över förvaltningen.

Usel bostadssituation i storstäderna

Studentbostadsstiftelser i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg har framgångsrikt försett lärosätena med bostäder under lång tid, men de behöver bli fler. Studentbostadsstiftelser har fördelen att all vinst återinvesteras i nya bostäder eller bidrar till lägre hyresnivåer, det finns inga krav på ekonomisk utdelning från externa ägare.

I Sveriges förenade studentkårers (SFS) senaste bostadsrapport framgår att 18 av 32 undersökta högskoleorter inte tillgodoser behovet av studentbostäder. Sämst är situation i de större städerna. I Stockholm finns närmare 100 000 studenter men bara 21 000 studentbostäder. Sänkt takt i bostadsbyggandet kombinerat med fler utbildningsplatser är inte hållbart. Visst är många studerande äldre och har redan boende, men den genomsnittliga nybörjaråldern i högskolan har sjunkit de senaste årenoch trycket på högskolan förväntas öka när Sverige går in i en lågkonjunktur.

En icke fungerande studentbostadsmarknad drabbar främst personer från studieovana hem, som saknar resurser och/eller nätverk för att kunna efterfråga en annan bostad, internationella studenter och förstagångsstudenter. Efter antagning har studenterna bara enstaka veckor på sig att finna en bostad, det rimmar illa med de långa väntetiderna i den allmänna bostadskön. Bara de som tidigt vet vad de vill studera samt är säkra på att bli antagna kan ställa sig i kö i tid.

Inte vilken bostad som helst

Bristen på studentbostäder bidrar därmed till minskad jämlikhet och diversitet. Om Sverige menar allvar med ambitionen att vara en konkurrenskraftig kunskapsnation måste frågan om studentbostäder lösas.

Men varför man ska bygga just studentbostäder, är det inte bättre med små lägenheter som också kan användas av andra? En viktig del av studietiden är att bygga nätverk med andra studenter såväl i studierna som socialt. Dessutom är studentbostaden en genomgångsbostad där man bor en begränsad tid, de bör därför hanteras på ett annat sätt. Rena studentbostäder har dessutom något lägre krav på area och inredning vilket kan sänka kostanden per lägenhet.

Bristen på studentbostäder bidrar därmed till minskad jämlikhet och diversitet.

Forskning visar att en otrygg boendesituation påverkar studierna negativt. Det finns belägg för att campusnära boende har en positiv påverkan på både studieresultaten och studietakten. Detta påverkar både Sveriges och lärosätenas ekonomi. När studenter inte kommer ut i arbete i tid minskar skatteintäkterna och studenter som inte tar examen leder till uteblivna intäkter för lärosätena.

Campusnära mark behövs

Ändå syns många exempel på att campusnära studentbostäder inte prioriteras. På Universitetsholmen i Malmö har det funnits gott om plats för utbyggnad av studentbostäder i direkt anslutning till universitet, men i stället avsätts marken för kontor och bostadsrätter.

Såväl staten som kommunerna behöver i stället avsätta både medel och mark för campusnära studentbostäder. Decennier, för att inte tala århundraden som är fallet i Uppsala och Lund, visar att studenterna är mogna att styra över sina egna bostäder. Studentbostadsstiftelser gör redan i dag stor skillnad men de behöver bli fler och kommunerna måste ge dem campusnära mark att bygga på.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00