Debatt

Svenska Taxiförbundet: Inför mobilitetspeng

Klimatet räddas inte av traditionella diskussioner om bränsle och fordonsslag. Tänk nytt och använd finansiella åtgärder för att ge det stöd som krävs för att radikala beteendeförändringar ska bli verklighet, skriver Bawer Coskun, vd på Svenska Taxiförbundet.

Flexibel mobilitet är en central fråga som måste kunna erbjudas i såväl stora som små städer, landsbygd och glesbygd, skriver debattören.
Flexibel mobilitet är en central fråga som måste kunna erbjudas i såväl stora som små städer, landsbygd och glesbygd, skriver debattören.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringens budgetpresentation för år 2023 och höständringsbudgeten har ett stort fokus på hushållens ekonomi. Att hushållens och näringslivets ekonomi förbättras är positivt och kan också leda till mer hållbara transporter där privatbilismen minskar utan att tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner försämras.

Men, även om de nationella transportpolitiska målen ligger kvar blir det svårt att uppfylla dem med de satsningar på hushållens resande med egen bil som nu presenteras. En tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel tillsammans med ett kraftigt höjt reseavdrag är åtgärder som kommer att gagna privatbilismen på kollektivtrafikens bekostnad.

Ett förslag till lösning är att införa en mobilitetspeng där individens resande med kollektivtrafik samt taxi skulle premieras framför ett resande med den egna bilen.

Flexibel mobilitet är framtiden

En förbisedd åtgärd är att rikta stöden till de som väljer att inte köra egen bil, utan i stället väljer att resa kollektivt med delade mobilitetstjänster som komplement. Det skapar underlag för samhällets företrädare att effektivisera och omfördela kostnaderna för framtidens infrastruktursatsningar som haft privatbilismen som fokus under årtionden.

Flexibel mobilitet är en central fråga som måste kunna erbjudas i såväl stora som små städer, landsbygd och glesbygd. Digitalisering, individualisering och urbanisering påverkar den tid vi lever i. Framtiden tillhör företag som kan erbjuda person- och varutransporter som underlättar människors vardag.

Mobilitetspeng kan vara lösningen

Ett förslag till lösning är att införa en mobilitetspeng där individens resande med kollektivtrafik samt taxi skulle premieras framför ett resande med den egna bilen. Ett sådant system finns sedan 2018 i Belgien där arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att använda motsvarande förmån för tjänstebil till resande med kollektivtrafiken och delad mobilitet istället.

Taxiflottorna ställer idag om i snabb takt från miljöbränsle till eldrift utan bonus eller subventioner. Fordonen har hög beläggningsgrad som bidrar till att fler kan välja alternativen till egen bil.

Klimatet räddas inte av traditionella diskussioner om bränsle och fordonsslag. Tänk nytt och använd finansiella åtgärder för att ge det stöd som krävs för att radikala beteendeförändringar ska bli verklighet. Det är en hållbar väg till en grön omställning för persontrafiken.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00