Svenska kraftnät: Överkompensation kan vara okej

Svenska kraftnäts chefsjurist försvarar både det tidigare stoppade förslaget till högkostnadsskydd och det nya företagsstödet, trots att Energimarknadsinspektionen påpekat att regelverket sätter stopp för överkompensation. Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) lyfter risken för att annars ”skapa ett administrativt monster.”

Energiministern föreslår nu utvidgat elstöd till hushållen, men backar från invändningarna från egna expertmyndigheten.<br>
Energiministern föreslår nu utvidgat elstöd till hushållen, men backar från invändningarna från egna expertmyndigheten.
Foto: Janerik Henriksson / TT
Jacob Hederos

När Energimarknadsinspektionen bromsade upp delar av ”högkostnadsskyddet” till hushåll och företag tidigare i höstas, införde myndigheten en förprövning för alla elanvändare som brukar mer än tre miljoner kilowattimmar.

”Ett sådant förfarande minskar risken för att stöd, i strid mot bestämmelserna i krisinterventionsförordningen, betalas ut till elslutkunder som inte haft höga elpriser”, var myndighetens argument.

Enhetschefen Elin Broström utvecklade resonemanget i en intervju med Altinget i förra veckan.

– Vi bedömde det som väldigt viktigt när vi tog beslutet. För alternativt kunde vi inte godkänna i den formen som det kom in från Svenska kraftnät.

Fortfarande föreligger dock risken för överkompensation, då alla de hushållskunder som haft ett bundet avtal med priser under de föreslagna stödnivåerna på 50, respektive 75 öre kilowattimmen i februari kommer att få mer i stöd än de betalt. Men Ei såg den valda prövningsgränsen som en medelväg, i relationen till den administrativa börda som hade krävts vid förprövning av långt fler användare.

– Det är en avvägning som vi ansåg godtagbar, säger Elin Broström till Altinget och fortsätter:

– Men det var inte heller ett alternativ att betala ut de väldigt stora beloppen utan att mottagarna skulle visa kostnaderna.

Nu går regeringen fram med ytterligare ett uppdrag om stöd i samma utformning, förutom att det baseras på elanvändningen under november och december månad. Denna gång omfattas också hushållen i elområde ett och två.

En skillnad är att Svenska kraftnät nu också ska utreda ett förbrukningstak. Men fortsatt föreligger en risk för att många elkunder kan överkompenseras. Statistik på elprisavtal finns inte att tillgå, men enligt SCB hade omkring 25 procent av elanvändarna i nästan alla elområden avtal som löpte längre en ett år i slutet av förra året. Gränsen för överkompensation beror på var stödnivåerna landar. Förslaget till utformning ska Svenska kraftnät presentera senast den 30 januari.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.