Debatt

Svensk diplomati biter inte på den iranska regimen

Det är hög tid att Sveriges tama politik gentemot diktaturen i Iran kommer till ända. Det skriver Ardavan M. Khoshnood, docent Lunds universitet samt kriminolog och statsvetare, och Arvin Khoshnood, Irankännare och statsvetare.

Islamiska regimen i Iran har mördat dissidenter i Sverige samt även planerat och försökt att mörda svenska judar i Sverige, skriver debattörerna.
Islamiska regimen i Iran har mördat dissidenter i Sverige samt även planerat och försökt att mörda svenska judar i Sverige, skriver debattörerna.Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/AP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Efter att ha fått tillgång till dokument från israeliska underrättelsetjänsten Mossad kunde svenska medier avslöja att kriminella nätverk i Sverige arbetar för islamiska regimen i Iran. På en pressträff bekräftade såväl justitieministern Gunnar Strömmer (M) som Säkerhetspolisen att regimen i Iran använder kriminella aktörer i Sverige som en proxy för att utföra våldsdåd.

Altingets gratis nyhetsbrev

Iran ett av de största säkerhetshoten

Sedan 1979 har den islamiska regimen i Iran aktivt agerat för att destabilisera Mellanöstern och västvärlden för att utvidga sitt eget inflytande. Regimens underrättelseministerium och det fruktade islamiska revolutionsgardet bedriver även terroroperationer mot andra länders intressen globalt. I början av året kunde Sveriges radio avslöja hur två medlemmar av revolutionsgardet tog sig in i Sverige och planerade att mörda tre svenska judar.

Enligt Säkerhetspolisen är regimen i Iran ett av de största säkerhetshoten mot Sverige och regimen bedriver både spionage och terrorism. Säkerhetspolisen bekräftar också regimens användning av kriminella aktörer i Sverige, något som stämmer väl överens med hur den islamiska regimen tidigare har agerat.

Det finns ingen som helst tvekan om att den totalitära islamiska regimen i Iran har både viljan och förmågan att kunna slå till mot såväl exiliranier som andra individer och entiteter av intresse över hela världen, inte minst i Sverige. Islamiska regimens ambassader runt om i världen används flitigt av regimen för sina illegala aktiviteter. Regimens utrikesministerium erbjuder sina underrättelseofficerare diplomatiska posteringar så att de dels omfattas av diplomatisk immunitet, dels kan nyttja ambassadens resurser.

Regimen skyr inga medel

Fallet Assadollah Assadi exemplifierar det tydligt. Assadi var en iransk underrättelseagent som jobbade under diplomatisk täckmantel på regimens ambassad i Wien. Han greps 2018 i Tyskland och dömdes 2021 av en belgisk domstol till 20 års fängelse för sin inblandning i en plan att spränga en iransk oppositionsgrupps sammankomst i Paris. Utredningen visade att han hade ett stort nätverk agenter över hela Europa, även i Sverige, som han hade besökt flera gånger.

Under de senaste 45 åren har Sveriges svar på den islamiska regimens illegala operationer varit tandlöst.

Regimens ambassader och diplomater är alltså viktiga beståndsdelar av regimens underrättelseinfrastruktur utanför Iran. Detta gäller även moskéer och andra religiösa och kulturella centra kopplade till styret i Teheran. Det är bland annat mot dessa organisationer som Sveriges och EU:s svar på regimens terroroperationer måste rikta in sig på.

Under de senaste 45 åren har Sveriges svar på den islamiska regimens illegala operationer varit tandlöst. Åtminstone i regimens ögon, som själv inte skyr några medel för att bibehålla makten. Den har sett de diplomatiska försöken som tecken på handlingsförlamning, vilket har bidragit till ökade och allvarligare regimaktiviteter i Sverige. Den svenska diplomatin har inte fungerat.

Bryt de diplomatiska relationerna

Islamiska regimen i Iran har mördat dissidenter i Sverige samt även planerat och försökt att mörda svenska judar i Sverige. Regimen utgör vidare ett allvarligt hot mot andra länders intressen i Sverige och den både hetsar mot och utpressar Sverige. Dessutom har det nu kommit fram uppgifter att regimen även försöker destabilisera Sverige på ett helt annat plan än tidigare beskådat. Därför är det hög tid att Sveriges tama politik gentemot diktaturen i Iran kommer till ända.

Det är inte tillräckligt att enbart kalla Islamiska republikens sändebud till utrikesdepartementet. Nu, mer än någonsin, måste Sverige agera. Bryt de diplomatiska relationerna med regimen genom att utvisa dess diplomater. Stäng ner regimens ambassad i Stockholm. Agera på riksdagens enade röst om att terrorklassa regimens revolutionsgarde inom EU. Utöka handelssanktionerna och terrorlista regimeliten, inte minst den högste ledaren Ali Khamenei.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024