Svantesson nobbar tidig översyn av ramverket – ”Tidslinjen ligger fast”

S, V och MP vill alla skrota överskottsmålet. Socialdemokraterna tycker att det motiverar en tidigare översyn av hela ramverket. Men finansministern säger nej: ”Det är läge att göra den översynen när det är tänkt att göras”.

Elisabeth Svantesson (M) försvarar överskottsmålet när Mikael Damberg (S) i stället vill se ett balansmål.
Elisabeth Svantesson (M) försvarar överskottsmålet när Mikael Damberg (S) i stället vill se ett balansmål. Foto: Pontus Lundahl, Fredrik Sandberg/TT
Johan Manell

Med tiden har kritiken mot det finanspolitiska ramverket blivit större från flera olika partier. Den senaste översynen av ramverket genomfördes 2017 och de nya reglerna infördes den 1 januari 2019. Den största förändringen då var införandet av ett skuldankare och en sänkning av överskottsmålet från 1 procent av BNP över en konjunkturcykel till en tredjedels procent av BNP.

Men trots att det förändrade överskottsmålet var ett resultat av en kompromiss så var Socialdemokraterna inte nöjda. S vill istället se ett balansmål och på senare tid har det kravet intensifierats.

Beslut fattades av S-kongressen hösten 2021 och även i budgetmotionen som lades till riksdagen nyligen är kravet med. Socialdemokraterna vill inte heller invänta den ordinarie översynen, som är planerad att starta 2025 med nya regler införda 2027, för att få det på plats.

”Det finns inget egenvärde i att fortsätta betala av på en redan låg statsskuld. Vi vill därför tidigarelägga ordinarie översyn av det finanspolitiska ramverket och övergå till ett balansmål under mandatperioden för att frigöra mer utrymme för nödvändiga investeringar”, skriver partiet.

Liknande krav framför Vänsterpartiet.

Vi har en av de lägsta statsskulderna i världen och i de här tiderna behöver vi göra investeringar istället för att spara.

– Om man tittar på det finanspolitiska ramverket är de mål som finns där egentligen inte konsistenta. Om vi håller oss till överskott med en tredjedel av BNP över en konjunkturcykel så har det inneburit en allt lägre statsskuld som är mycket lägre än det skuldankare som också ingår i ramverket, säger Ali Esbati (V) till Altinget.

Även Miljöpartiet vill skrota överskottsmålet.