Svantesson får Systembolaget när regeringen organiserar om

Med den nya regeringen byter flera myndigheter och bolag ansvarig minister och departement. Systembolaget lämnar socialdepartementet för finansen, och det samma gäller för Spelinspektionen. Samtidigt får Johan Pehrson ansvar för Delmos sista månader, myndigheten som Liberalerna tidigare räddat kvar.

Systembolaget har tidigare legat hos socialminister Hallengren (S). Nu tar finansminister Elisabeth Svantesson (M) över regeringsansvaret för det helstatliga bolaget.
Systembolaget har tidigare legat hos socialminister Hallengren (S). Nu tar finansminister Elisabeth Svantesson (M) över regeringsansvaret för det helstatliga bolaget. Foto: Claudio Bresciani/TT, Ari Luostarinen/SvD/TT
Miranda Olsson

Regeringsskiftet innebar inte bara en ny politisk ledning och nya statsråd. Det sker även en omorganisation inom Regeringskansliet, främst uppmärksammad för miljödepartementets nedläggning och klimat- och näringslivsdepartementet som inrättas efter årsskiftet.

Men även för den övriga förvaltningen sker förändringar när frågor byter departement, och myndigheter och bolag hamnar under nya statsråd.

Bolag lämnar näringsdepartementet

I den nya regeringen är det finansminister Elisabeth Svantesson (M), i stället för Ebba Busch (KD) och näringsdepartementet, som får ansvar för alla de hel- eller delägda statliga bolagen som inte hör till något annat departement. Även Systembolaget, som tidigare legat under socialministern med ansvar för hälsofrämjandet, hamnar nu hos Svantesson på finansen. Så även Apotek Produktion & Laboratorier AB.

KD-ledaren får även lämna ifrån sig Stiftelsen IndustrifondenStiftelsen Norrlandsfonden och Svenska skeppshypotekskassan till finansdepartementet. Samtidigt återvänder flera bolag till näringsdepartementet, däribland Arlandabanan och Svedab från infrastrukturdepartementet, och Jernhusen från finansen. Som energi- och näringsminister tillkommer också energifrågorna från infrastrukturdepartementet, och med dem Svenska kraftnätOljekrisnämnden, ElsäkerhetsverketEnergimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.

Från den tidigare energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar (S) får finansdepartementet och civilminister Erik Slottner (KD) ansvar för Post- och telestyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning.

Ny minister – ny portfölj

En av de större nyheterna när den nya regeringen presenterades var annars tillkomsten av en minister för civilt försvar. Moderaten Carl-Oskar Bohlin (M) gör försvarsministern sällskap på försvarsdepartementet och får med sig flera myndigheter som tidigare legat under inrikesministern:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Myndigheten för psykologiskt försvar
  • Kustbevakningen
  • Statens haverikommission
  • Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum.

Avveckling av Delmos – på Pehrsons bord

Liberalernas partiledare Johan Pehrson, ny arbetsmarknads- och integrationsminister, får Delegationen mot segregation, Delmos, på sitt bord. Ett ansvar som dock blir kortvarigt så myndigheten ska avvecklas till årsskiftet. Liberalerna har tidigare varit med och räddat kvar Delmos men vill numera att förra höstens budgetbeslut om avveckling ska ligga fast. Pehrsons partikollega Paulina Brandberg (L) får i sin tur ansvar för Institutet för mänskliga rättigheter, som återvänder från kulturdepartement till arbetsmarknadsdepartementet.

Migrationsverket, som tidigare var placerad på arbetsmarknadsdepartementet under Anders Ygeman (S) återvänder i stället till justitiedepartementet där Maria Malmer Stenergard (M) är ny migrationsminister.

Förbud mot ministerstyre

Det är statsministern som beslutar om förordnandena för fördelningen av ärenden och myndigheter mellan departement och statsråd, som är ansvariga för att föredra och bereda respektive regeringsärende.

Regeringen kan i regleringsbrev och anslag besluta hur en myndighet ska arbeta, och med vilka medel. Det är även upp till regeringen att besluta om vem som ska leda en myndighet. 

I övrigt ska regeringen inte lägga sig i en myndighets löpande arbete, eller de beslut som myndigheten fattar, enligt vad som brukar kallas förbud mot ministerstyre.

 

Spelfrågorna tillbaka på finansen

I och med att socialminister Jakob Forssmed (KD) också får ansvar för civilsamhälles- och idrottsfrågor hamnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Myndigheten för stöd till trossamfund på hans bord. Samtidigt går spelfrågorna, som Ardalan Shekarabi (S) ansvarat för, tillbaka till finansdepartementet, och så även Spelinspektionen som läggs under finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Till Forssmed (KD) återvänder även Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, som under förra regeringen låg under skolministern. Bolaget Akademiska hus hamnar i sin tur återigen hos näringsdepartementet.

Boverket flyttar

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) övertar i sin helhet sin föregångares ansvarsområden som enligt förordnanden ligger under näringsdepartementet. Det handlar bland annat om Skogsstyrelsen, SLU och Livsmedelsverket. Men till skillnad från Anna-Caren Sätherberg ansvarar Kullgren även för ärenden om bevarandestatusen för björn, varg, järv, lo och säl som annars ligger under miljödepartementet.

Andreas Carlson (KD) tar som infrastruktur- och bostadsminister med sig bostadsfrågorna till infrastrukturdepartementet, och packar då också med sig Boverket och Lantmäteriet i sin portfölj.

Nämnda personer

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

Erik Slottner

Civilminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Pol. mag (Linköpings uni.)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget