Strypningar och slag – nu ska Arbetsmiljöverket granska omsorgsboenden

En av fyra anmälningar om arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro på vård- och omsorgsboenden handlar om hot och våld. Nu ska Arbetsmiljöverket göra en riksomfattande granskning.

0:000:00