Strängare regler för nationella proven efter fusk

KORTNYTT. Efter spridning av facit på nationella proven, väljer nu Skolverket att göra strängare regler för hanteringen av proven.

Under vårens nationella prov framkom det att prov hade spridits på sociala medier. Nu meddelar Skolverket att de inför strängare regler för att minska risken att elever kan fuska. Proven kommer att levereras till skolorna närmare provdatumet än tidigare. Facit kommer att levereras efter provet i de flesta fall. Provförpackningarna får inte öppnas tidigare än vid provtillfället, utom i undantagsfall. 

– Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverkets provenhet i ett pressmeddelande.

Skolverket uppmanar även skolorna och skolhuvudmännen att ta mer ansvar för att proven inte sprids. De påpekar att det förekommer brister gång på gång ute i skolorna och därför väljer de nu att agera. Även Skolinspektionen kommer att följa upp att huvudmännen följer dessa regler. 

Skolverket har nyligen också polisanmält ett Instagram-konto där någon har sålt nationella prov som de kommit över. 

Forrige artikel Förtroendevalda utbildas mot hot Næste artikel Ökade kostnader för inhyrd personal
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.