Straff i frihet avtjänas i hemlandet

RÄTTSVÄSEN. Fler EU-medborgare ska kunna avtjäna villkorliga domar i sitt hemland. Det är målet med de EU-regler som Sverige ska genomföra, enligt ett regeringsförslag.

Enligt propositionen, som riksdagen ska ta ställning till i höst, ska en ny lag ange hur EU:s regler om att ska erkänna och verkställa varandras domar om frivårdspåföljder ska genomföras. Det kan exempelvis gälla villkorliga domar eller skyddstillsyn och enligt förslaget, ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska skickas till en annan EU-stat för att verkställas där. Lagen reglerar bland annat hur prövningen ska gå till och i vilken utsträckning den andra statens medgivande krävs. Kriminalvårdens beslut ska kunna överklagas till domstol. Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2016, föreslår regeringen.

Enligt tidigare bedömning kan en effekt bli att svenska domstolar väljer en annan påföljd än ett kort fängelsestraff. Och när färre straff behöver verkställas på svenska fängelser kan det på sikt leda till en besparing.

 

Forrige artikel KD vill har större avsteg från LAS Næste artikel Regeringen beslutar om regionreform
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.