Stora skillnader i bedömning av de nationella proven

KORTNYTT. En rapport från Skolinspektionen visar att för hälften av de rättade proven gav en ombedömande lärare ett annat betyg än den ordinarie läraren. 

För åttonde året i rad utför Skolinspektionen en granskning av de nationella proven i form av en ombedömning av redan rättade prov. Granskningen visar att i 41 procent av fallen har läraren satt ett betyg som är minst ett betygssteg högre än Skolinspektionens bedömning. I 21 procent av fallen är det ursprungliga betyget lägre än enligt den nya bedömningen. Skillnaden är störst i rättningen av proven i NO.  

Rapporten baserades på kopior av nationella prov från ett urval av skolor. Ombedömningar har gjorts av de nationella proven i svenska och engelska för årskurs 6 och 9 samt prov i NO för årskurs 9. Till grund för rapporten fanns även prov i svenska och engelska på gymnasienivå samt motsvarande kurser inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. 

Forrige artikel Ny opinionsmätning visar att Moderaterna ökar Næste artikel Vänsterpartiet begär riksdagsdebatt om #metoo-uppropen