Stor enkät: Hot, brott och kritik mot djurproduktion

SOMMARENKÄT. Forskare från SLU och KTH ska genomföra en enkätundersökning med närmare 10 000 djurägare under sommaren. Forskarna vill kartlägga djurägarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion.

Foto: Emil Langvad/TT
Johanna Alskog

Den stora enkäten är den första större studien på området genomförs tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Frågorna till de 10 000 djurföretagarna kommer att handla om:

  • vilka händelser som företagarna har utsatts för

  • om brottsförebyggande och polisiära åtgärder

  • om inspektion av myndigheter

  • stöd företagarna fått från polis och samhälle

  • konsekvenser på individnivå, till exempel oro för hur familj och närstående påverkas

  • oro och känslor som rör djuraktivism och samhällsdebatten

Forskare: Angelägen kartläggning

– Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personlig plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande. 

Lantbruksfinansierat

Huvudfinansiär är lantbrukets egen forskningsstiftelse: Stiftelsen lantbruksforskning.

I projektets referensgrupp finns följande organisationer representerade: LRF Mjölk, Sveriges Grisföretagare, LRF Kött, Svenska Ägg, Svensk Fågel, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Svensk Mink, Matfiskodlarna, Sveriges Kaninproducenter, några enskilda företagare inom djurproduktionen samt Brottsförebyggande rådet och representanter för LRF.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00