Debatt

Stoppa de plågsamma djurtransporterna, Sätherberg

De senaste åren har vi sett flera skandaler rörande djurtransporter i Europa, men nu finns en unik chans för Sverige att visa vägen framåt för ett starkare djurskydd i EU och för ett stopp av plågsamma djurtransporter, det skriver Camilla Bergvall, riksordförande Djurens rätt.

Anna-Caren Sätherberg, Sveriges landsbygdsminister.
Anna-Caren Sätherberg, Sveriges landsbygdsminister.Foto: Wiktor Nummelin/TT
Camilla Bergvall
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 14 juni uppmärksammar Djurens Rätt tillsammans med andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer den internationella kampanjdagen ”Ban Live Exports: International Awareness Day”, som sätter djurtransporterna på EU:s politiska agenda.

Stärk djurskyddet

Arbetet mot plågsamma djurtransporter har pågått länge. Under 2020-2021 arbetade EU-parlamentets särskilda utskott för djurtransporter, ANIT, fram ståndpunkter och krav för hur lagstiftningen på djurtransportområdet måste förändras. Vi var många som jublade när utskottet tillsattes och hoppfulla för vilka förbättringar det skulle innebära. Tyvärr blev rekommendationerna från ANIT, liksom resultatet från omröstningen i EU-parlamentet tidigare i år, en besvikelse. Ingen tydlig skrivning om att det behövs en gräns på max 8 timmars transporttid antogs. Inte heller någon rekommendation om ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

Det är på tiden att djur börjar ses och behandlas som de levande, kännande individer de är.

Parlamentet ställde sig inte bakom förslaget om att det behövs ett förbud mot transport av dräktiga djur och den antagna skrivningen om transport av unga, ej avvanda djur är svag. Men, arbetet fortsätter och än finns det hopp om ett slut på de långa, plågsamma djurtransporterna. EU-kommissionen arbetar nämligen just nu med att ta fram en ny djurskyddslagstiftning som ska presenteras under 2023. Här finns chansen för Sverige att ta täten för ett starkare djurskydd.

Skärp lagstiftningen

Den 18 juli samlas ministrar från EU:s alla medlemsländer i EU:s jordbruks- och fiskeråd. Jag förväntar mig att frågan om djurtransporter finns på dagordningen och att Sverige ger sitt stöd för en skärpt djurtransportlagstiftning. Sverige har tidigare uttryckt sådant stöd genom ”Vught-alliansen”, som är en sammanslutning av länder som samarbetar i djurskyddsfrågor. Nu behöver Sverige återigen vara tydliga med krav på en ambitiös och tydlig revidering av EU:s djurtransportförordning.

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU. En maxgräns på åtta timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur.
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 grader.
  • En fungerande kontroll av djurtransporter och kännbara konsekvenser när överträdelser görs.
  • Åtgärder för en omställning till transport av kött och genetiskt material istället för transport av levande djur för slakt och avel.

Oacceptabelt lidande

Det är på tiden att djur börjar ses och behandlas som de levande, kännande individer de är. Hur många fler skandaler som de där hundratusentals djur under förra året blev fast på fartyg i Medelhavet och Suezkanalen ska behöva inträffa innan nödvändiga åtgärdet vidtas?

Jag uppmanar nu Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att tillsammans med sina ministerkollegor i EU sätta press på EU-kommissionen att göra vad som krävs för att få ett slut på de långa djurtransporterna som årligen orsakar miljontals djur ett enormt och helt oacceptabelt lidande.

Nämnda personer

Anna-Caren Sätherberg

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00