Stopp för dubbla skattestraff

RIKSDAGSBESLUT. Från och med nästa år kan domstolar besluta om skattetillägg samtidigt som de prövar om en person ska dömas för skattebrott. Riksdagen har nu sagt ja till regeringens omtvistade förslag.

Lagrådet är kritiskt till den modell som regeringen, och nu slutligt riksdagen, har valt för att undvika att samma person straffas för samma sak med både skattetillägg och dom i allmän domstol.

”Det föreslagna systemet med prövning av skattetillägget och brottsmisstanken i allmän domstol kan befaras skapa komplikationer av ett slag som bara delvis kan förutses”, skrev Lagrådet i sitt yttrande över regeringens förslag. ”Ett betydande antal rättsfall kommer att fordras innan en tydlig praxis har utvecklats och systemet eventuellt har satt sig.”

Lagrådet föredrar vägvalssystem

Lagrådet hade hellre sett ett vägvalssystem, där en förseelse antingen leder till skattetillägg eller till prövning för brott. Nu finns det en risk att olika rättspraxis utvecklas i de två högsta instanserna, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, varnade Lagrådet.

Också Åklagarmyndigheten och Advokatsamfundet har haft invändningar mot den lagändring som nu blir.

Lagändringen innebär också en spärregel som säger att åklagare inte får inleda en process om skattebrott när Skatteverket har beslutat som skattetillägg för samma person och förseelse. Skatteverket får inte heller besluta om skattetillägg när åklagare har inlett en process om skattebrott.

Lagändringen bör följas upp

Riksdagen utgår i sitt beslut från att regeringen ”noga kommer att följa tillämpningen av den nya ordningen” och vid behov se över den när den har varit på plats en tid.

Det enda parti som hade några invändningar mot den nya modellen för skatteförseelser är Sverigedemokraterna. SD vill avskaffa skattetillägg helt och hållet.

 

Forrige artikel Sverige begär stöd från EU om flyktingar Sverige begär stöd från EU om flyktingar Næste artikel Svensk styrka kvar i Afghanistan
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!