Stenkvist (SD) kräver att regeringen ska agera mot våldet i skolan

ARBETSMILJÖ. Under hösten rapporterade Arbetsmiljöverket att antalet anmälningar av våld i skolan ökat märkbart. Nu vill Robert Stenkvist (SD), ledamot i utbildningsutskottet, se fler åtgärder av regeringen och utbildningsministern.

Fram till slutet på augusti i år hade antalet anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskola uppgått till 295 stycken räknat från årsskiftet. Det är en ökning med 28 procent jämfört med samma period förra året, visar DN:s granskning. Våldet var inte bara riktat mot andra elever, utan också mot lärare.

I en interpellation till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), framhäver Robert Stenkvist flera grova våldsbrott som begåtts i skolor och att politikerna har ett ansvar för att förhindra detta. I en intervju med Altinget nämner han åtgärder mot våldet inom skolan och han vill se hårdare straff mot unga som begår brott. Planerat datum för interpellationsdebatten är den 25 januari.

Specialskola 

– Rektorn måste få större möjlighet att stänga av elever i väntan på dom. Men vi har ju skolplikt, då måste man erbjuda skolundervisning. Jag tycker att man ska kunna ha nån typ av specialskola för dem, säger Stenkvist.

Exakt hur specialskolan ska utformas, kan Stenkvist inte redogöra konkret för. Att rekrytera lärare till dessa skolor kommer förmodligen bli ännu svårare än att rekrytera lärare till skolorna som finns idag. Men andra åtgärder han vill se från regeringen är att stärka lärarnas auktoritet samt en samverkan mellan polis, socialtjänst och kommun.

– Det är en jättechans med polisens omorganisering för dem att komma närmare kommunen.

– Men först måste vi se över ungdomsrabatten för vissa brott. Många andra åtgärder blir värdelösa när vi har kvar straffrabatten, tillägger Stenkvist. 

Idag ges straffrabatt till personer som var under 21 år då brottet begicks. Det ges i form av att det utdömda straffet kortas. Personer som var under 18 år vid gärningstillfället får bara dömas om det föreligger synnerliga skäl. Däremot får personer aldrig dömas till fängelse om de är under 15 år.

Trygghet viktigare än lön

När våldet också riktas mot lärare, blir arbetsmiljöproblemet ännu större. Om auktoriteten och statusen på läraryrket ska höjas, måste våldet minska. En trygg arbetsplats är ännu viktigare än lön, påpekar Stenkvist.

Men vad tycker du att huvudmännen har för ansvar här?

– Kommunen lyssnade för mycket på föräldrarna, var min magkänsla när jag jobbade som lärare. Staten som huvudman är kanske bättre än kommunen här.

 

Forrige artikel Quiz: december Quiz: december Næste artikel Justitieministern kritisk till Moderaternas KU-anmälan Justitieministern kritisk till Moderaternas KU-anmälan
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.