Statsbidrag till civilsamhällets säkerhet görs om efter kritiken

Regeringen avsätter 10 miljoner kronor för att stärka säkerheten för judiska församlingar i Sverige. Samtidigt meddelar regeringen att bidraget till civilsamhällets säkerhetshöjande arbete förändras och flyttas från Kammarkollegiet till Myndigheten för stöd till trossamfund.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) och socialminister Jakob Forssmed (KD).
Kulturminister Parisa Liljestrand (M) och socialminister Jakob Forssmed (KD).Foto: Johan Nilsson, Christine Olsson/TT
Miranda Olsson

– I kölvattnet av Hamas terroattack och dess följder ser vi tyvärr också att judar i Sverige på olika sätt utsätts för ökat hot, våld, attacker på grund av konflikten i Mellanöstern. Det är oacceptabelt, säger socialministern på en pressträff.

Regeringen och Sverigedemokraterna ger därför 10 miljoner till Judiska centralrådet, som samlar judiska församlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö och nordvästra Skåne. Pengarna ska gå till säkerhetshöjande åtgärder, däribland utökad bevakning och krisberedskap.

– Händelser som sker i Israel får ofta stora konsekvenser för judar runtomkring i världen. Vi ser nu en ökad hotbild mot synagogor och andra judiska organisationer och institutioner i Sverige. En ständigt närvarande antisemitism, men som bubblar upp till ytan när oroligheter i Mellanöstern briserar, säger kulturministern.

– Det är ytterst statens ansvar att garantera den fysiska säkerheten för synagogor och andra judiska institutioner och den verksamhet som där bedrivs, säger Jakob Forssmed (KD).

Efter kraftig kritik från Statskontoret i våras justerar nu också regeringen bidraget för säkerhetshöjande åtgärder till civilsamhället. I myndighetens granskning konstaterades bland annat att stödet ”fungerar sämst för de organisationer som är särskilt utsatta för hot, våld eller trakasserier”. Nu ska stödet gå till dem med de största behoven, enligt socialministern.

Hanteringen av stödet flyttas också från Kammarkollegiet till Myndigheten för stöd till trossamfund, och ett verksamhetsbidrag ska införas.

– Ett långsiktigt stöd till säkerhetshöjande åtgärder så att man inte flera gånger per år behöver inkomma med de här ansökningarna. För tyvärr är det så att den här hotbilden som finns mot judiska institutioner och församlingar inte är tillfällig, säger socialministern.

Läs också

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

Parisa Liljestrand

Kulturminister (M)
Lärare (Uppsala uni., 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00