Statlig utredare gör valutfrågningar: ”Det är samordning live”

Inför valet väljer Fossilfritt Sverige-utredaren Svante Axelsson att bjuda in de olika partierna till frukostsamtal inför publik. Men han har inte bett sin arbetsgivare, S-regeringen, om lov. ”Kan vi samordna näringslivet och landa i gemensamma åtaganden  så att vi kan få en större tempoökning, så är väl alla glada?” säger han.

Svante Axelsson är bland annat intresserad av att höra vilka problem politiker ser inför genomförandet av färdplanerna. <br>
Svante Axelsson är bland annat intresserad av att höra vilka problem politiker ser inför genomförandet av färdplanerna.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Jacob Hederos

Under de kommande månaderna, mitt i valdebatten, bjuder den statliga utredningen Fossilfritt Sverige in partiföreträdare till politikerfrukostar. Ambitionen är enligt Svante Axelsson att underlätta genomförandet av de önskemål som lagts fram av branschsamarbetena.

– Vi ska undanröja hinder och höja tempot med utgångspunkt från näringslivets behov, och då är det logiskt för oss att kolla med de politiker som står bakom 2045-målet hur de reagerar på de inspel som gjorts från näringslivets sida, säger Svante Axelsson till Altinget och fortsätter:

Har uppdrag till 2025
  • Utredaren ska fortsätta stödja näringslivets omställning till fossilfrihet. Detta innebär bl.a. stöd i det långsiktiga genomförandet av de färdplaner som tagits eller kommer att tas fram inom ramen för initiativet.
  • Utredaren ska öka engagemanget i internationella processer där initiativet kan ge ett värdefullt bidrag. Uppdraget ska i denna del utföras i nära dialog med Regeringskansliet.
  • Utredaren ska öka samverkan med och stöd till kommuner och regioner.
  • Utredaren ska fortsätta med och utveckla initiativets kommunikativa insatser.
– Näringslivets färdplaner visar på vilka konkurrensfördelar näringslivet och Sverige kan vinna genom att ställa om snabbt. Vi har lämnar massor av förslag och flera av dem har politiker anammat på olika sätt. Jag är nationell samordnare, så då tänkte jag att ”kan vi samordna näringslivet och landa i gemensamma åtaganden och ståndpunkter så att vi kan få en större tempoökning, så är väl alla glada?"

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00