Staten vill hålla koll på var du är med din mobil

KRISBEREDSKAP. Från och med nästa år ska telebolagen för samhällets räkning hålla reda på var i landet alla mobiltelefoner befinner sig. Syftet är att kunna skicka sms till alla i ett område vid allvarlig fara.

SOS Alarm har på regeringens uppdrag tagit fram ett tekniskt system för viktiga meddelanden till allmänheten via fast telefon och mobil. Sådana meddelanden sänds nu i radio och tv, ibland kompletterade med ljudsignaler från utomhushögtalare. De används vid allvarlig fara som gasutsläpp, storbrand och allvarliga samhällsstörningar.

Men för att meddelanden ska kunna skickas inte bara till de mobilabonnenter som bor i ett område utan till alla som befinner sig där krävs lagändringar.

Inget samtycke krävs

En utredning föreslår att telebolagen ska få behandla uppgifter om mobilers position. Något samtycke från abonnenten ska inte krävas, det skulle bli för tidsödande. Dessutom finns det då risk att alla mobiler i området inte kan nås av meddelanden om allvarlig fara, enligt utredningen.

Skyldigheten att skicka ut sms ska gälla alla teleoperatörer med egna nät: Telia, Telenor, Tele2 och 3. Särskilda servrar kommer att placeras hos de fyra operatörerna. Servrarna ska hålla reda på var varje mobiltelefon är, också utländska telefoner. När ett viktigt meddelande måste skickas till allmänheten i ett område går ett sms ut på svenska till dem som har ett svenskt abonnemang och på engelska till dem med abonnemang i utlandet.

Uppgifterna ska raderas

Uppgifterna om mobilers position ska raderas efter att meddelandet har skickats, om de inte behövs för andra ändamål, som brottsbekämpning.

För att skicka sms med varningar till telefonabonnenter med adress i området behövs enligt utredningen ingen lagändring. Där är det i stället fråga om en avvägning mellan personernas intresse av skydd för den personliga integriteten och samhällets intresse av att nå ut med ett viktigt meddelande. Utredningens slutsats är att samhällets intresse väger tyngre.

Enligt SOS Alarm finns tekniken nu på plats för sms till dem som har adress i ett område som berörs av en varning. Utredningen föreslår att lagen om elektronisk kommunikation ändras den 1 januari 2016. Då blir det möjligt att skicka meddelande till alla mobiler som befinner sig i ett område.

 

SOU 2014:92 Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni

 

Forrige artikel Ministertrio söker samförstånd om skola Næste artikel Batra vill ha Natoutredning Batra vill ha Natoutredning