Stark tro på friluftsdagarnas betydelse

FRISK LUFT. Det finns mycket att vinna för folkhälsan genom att återinföra obligatoriska friluftsdagar i skolan, enligt organisationen Svenskt friluftsliv. Men från forskarhåll vill man se en genomtänkt satsning.

Johanna Alskog

Få uppfattningar är så grundmurade i Sverige som tron på att skolbarn mår bra av frisk luft och att vistas i naturen. Trots detta så försvann de obligatoriska friluftsdagarna på 1990-talet.

– I dag är friluftsdagarna frivilliga för skolorna. Då är det många som inte längre har dem kvar, sade Svenskt friluftslivs ordförande Per Klingbjer vid ett seminarium i riksdagen i veckan.

Per Klingbjer övertygelse om att att friluftsdagarna bör återinföras på bred front i svenska skolan är stark. Här finns många vinster för folkhälsan att göra, genom minskad psykisk ohälsa och andra hälsoeffekter.

Och Svensk friluftsliv har stöd för sin åsikt om friluftslivets betydelse. Vid seminariet fanns representanter för Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna som alla på olika sätt vill stärka friluftslivsinslaget i skolan.

C och M: Friluftsdagar räcker inte

Inspireras av friluftsdagarna, men inför friluftslivsdagar.

professor Peter Schantz

Pär Lodenius (C) trodde dock inte på att "någon friluftsdag här och där" skulle räcka, utan hans parti vill se en motsvarighet till projektet Skapande skola.

– Vi skulle vilja ha Rörlig skola. Där skulle man kunna jobba med friluftsorganisationerna, med civilsamhället.

Inte heller Saila Quicklund (M) trodde att några friluftsdagar skulle vara ett recept som gav effekt.

– Det vore naivt att tro att det kommer räcka. Man måste jobba mer generellt, sade hon som gärna skulle se att friluftsliv blev ett inslag på fritids.

– Där kan jag se att friluftslivets och idrottens organisationer mer kan söka sig in. Det tror jag kan ge effekt, sade hon.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) om skolans viktiga roll för att vissa elever överhuvudtaget kan komma i kontakt med friluftslivet.

Professor vill se översyn

Peter Schantz, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, talade varmt om friluftsdagarna. Enligt honom är det också nödvändigt att de blir obligatoriska, annars får de omedelbart stryka på foten i konkurrens med övriga ämnen i skolan. Men, han betonade att det finns ett behov av att göra en ordentlig översyn av inslaget av friluftsliv i skolan inom idrottsämnet.

– Jag skulle gärna se att man införde friluftsdagar. Friluftsdagarna handlade från början om att komma ut i friska luften, när idrotten ofta var förlagd inomhus. I dag är inte bristen på idrott i skolan problemet, sade han.

– Om man inför friluftsdagarna igen, vilket jag tycker man ska, då bör man para det med en genomtänkt satsning, sade Schantz och tillade att friluftsdagarna aldrig tidigare har omgärdats av någon mer genomtänkt struktur.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024