Debatt

Stärk samarbetet mellan akademin och arbetslivet

En bristande arbetslivsanknytning på svenska universitet och högskolor riskerar att försvåra etableringen för nyexaminerade akademiker. Därför måste samarbetet mellan akademin och arbetslivet stärkas. Det skriver Marcus Karlén och Felix Ulfenstedt, Akavia. 

”Många studenter upplever att lärosätena brister i sin information om vilka arbeten som utbildningen kan leda till.”
”Många studenter upplever att lärosätena brister i sin information om vilka arbeten som utbildningen kan leda till.”Foto: Isabell Höjman/TT
Felix Ulfenstedt
Marcus Karlén
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Antalet högutbildade har ökat stadigt under de senaste 20 åren visar siffror från SCB. Fler väljer den akademiska vägen, vilket innebär att universiteten och högskolorna spelar en allt viktigare roll i att förbereda unga akademiker för arbetslivet. Samtidigt beskriver många svenska företag och organisationer svårigheter att hitta rätt kompetens, vilket är ett växande problem som ställer stora krav på den högre utbildningens kvalitet och relevans.

Bristande arbetslivsanknytning

Under hösten 2021 presenterade fackförbundet Akavia rapporten Efter examen, en arbetsmarknadsundersökning som har genomförts sedan 1960-talet. Rapporten grundar sig på en undersökning som genomfördes under våren 2021 bland ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer under 36 år som har tagit examen mellan september 2019 och augusti 2020.

Undersökningens resultat pekar bland annat på bristande arbetslivsanknytning på många lärosäten. 

Undersökningens resultat pekar bland annat på bristande arbetslivsanknytning på många lärosäten. Många studenter upplever att lärosätena brister i sin information om vilka arbeten som utbildningen kan leda till. Det är också svårt att etablera kontakt med arbetslivet i samband med utbildningen och, endast 34 procent har haft praktik inom ramen för utbildningen.

Anpassa efter arbetsmarknadens behov

Just praktik kan i många fall vara den enda kontakten som studenter har med arbetslivet i samband med studierna. Visserligen går det att konstatera att praktik lämpar sig bättre för vissa utbildningar än för andra men ett välfungerande praktiksystem skulle gynna samhället, arbetsgivare och studenter. Dels för att det skulle göra det enklare att ta vara på all den kompetens som finns hos äldre generationer, dels genom att tillföra nya perspektiv och idéer på arbetsplatser runtom i landet.

En välfungerande etablering är grundläggande för att arbetsmarknaden ska fungera. Men för att etableringen ska vara så effektiv som möjligt måste utbildningarna till viss del anpassas efter arbetsmarknadens behov. Det ställer krav på att universitet och högskolor tar ansvaret för att förbereda sina studenter för arbetslivet.

Erbjud praktik

Därför menar Akavia att:

  • Arbetslivsanknytningen på akademiska utbildningar behöver stärkas. Genom att utöka samarbetet mellan akademin och arbetslivet och stärka anknytningen till arbetsmarknaden skulle fler studenter få möjligheten att etablera personlig kontakt med framtida arbetsgivare och skaffa viktig arbetslivserfarenhet och nätverk.
  • Praktik inom ramen för utbildningen måste bli vanligare. För att göra det möjligt för fler studenter att få arbetslivserfarenhet i samband med utbildningen måste universitet och högskolor erbjuda praktik antingen i utbildningsprogram eller som fristående kurser.
  • Det behövs ekonomiska incitament för samverkan. Universitet och högskolor som samverkar med arbetslivet kring utbildningen bör premieras.

En ökad samverkan mellan akademin och arbetslivet skulle gynna alla. Det skulle göra det möjligt för unga akademiker att snabbare hitta meningsfulla arbeten med relevans för utbildningen. Samtidigt skulle arbetsmarknaden få bättre möjlighet att hitta och attrahera kompetent arbetskraft, vilket skulle underlätta kompetensförsörjningen och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024